Sotilaallisen maanpuolustuksen periaatteita

 • Puolustusvoimat puolustaa koko Suomea
  • Puolustusvoimien laajan reservin ansiosta koko valtakuntaa voidaan puolustaa.
  • Puolustuksen kannalta merkittävät alueet pyritään pitämään omassa hallinnassa
  • Yhteiskunnan toiminnalle tärkeät kohteet suojataan
 • Muilla kuin maan ydinalueilla vihollisen energiaa kulutetaan ja etenemistä hidastetaan.
 • Tärkeimmät taistelut pyritään käymään puolustajaa suosivissa maastoissa.
 • Puolustusta tuetaan iskuilla vihollisen tärkeimpiin kohteisiin ja elektronisella sodankäynnillä.
 • Puolustusjärjestelmä koostuu sotilaista, aseista ja muista materiaaleista.
  • Mitoitettu kestämään maan valtaamiseen tähtäävä aseellinen hyökkäys.
 • Rajavartiolaitos on Sisäministeriön alainen ja sotilaallisesti järjestetty sekä osallistuu maanpuolustukseen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Kuvakaappaus Youtube-videosta Taistelukenttä 2020

Lisää aiheesta

Turvallisuusuhkien muuttuessa puolustuskeinoja arvioidaan uudelleen. Tulevaisuudessa Suomen maanpuolustuksessa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi lähialueiden turvallisuustilanteen kehitys sekä terrorismiin ja ympäristöön liittyvät uhat.

Sotilaalliseen hyökkäykseen varautuminen ja alueellisen koskemattomuuden varmistaminen pysyvät vastaisuudessakin tärkeinä osina Suomen puolustusratkaisua.

Lähteitä ja linkkejä

Youtube-video Taistelukenttä 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=bTmWCbcYwb8