Puolustusperiaate

Puolustuksen keskeisiä periaatteita

  • Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan.
  • Sotilaallisen toiminnan kannalta tärkeät kohteet ja toiminnot suojataan.
  • Estetään hyökkääjän pääsy valtakunnan toiminnan kannalta tärkeille alueille ja vaikuttaminen elintärkeisiin toimintoihin.
  • Oman toiminnan kannalta tärkeät alueet pidetään kaikissa olosuhteissa.
  • Hyökkäys torjutaan ja hyökkääjä lyödään Puolustusvoimien yhteisoperaatioilla.

Lisää aiheesta

Puolustusvalmiuden ylläpito ja hyökkäysten torjunta

Normaalioloissa valtakunnan aluetta valvotaan, mahdolliset alueloukkaukset torjutaan sekä ylläpidetään valmiutta toimintojen tehostamiseen ja puolustusvalmiuden kohottamiseen. Suomen alueen ulkopuolella syntyvän kriisin hallintaan voidaan osallistua lähettämällä joukkoja kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon.

Häiriötilanteissa puolustusvoimat kohottaa johtamisvalmiutta, tehostaa valvontaa, suojaa kohteita sekä antaa tarvittaessa virka-apua muille viranomaisille.

Sotilaalliseen uhkatilanteeseen vastataan kohottamalla valmiutta lisääntyvien toimivaltuuksien ja resurssien turvin sekä valmistautumalla perustamaan uhkan edellyttämät joukot. Tavoitteena on muodostaa turvallisuuspolitiikan kokonaisuuden osana toimiva ja tilanteen kehitykseen suhteutettu, hyökkäyksiä ennalta ehkäisevä kynnys sotilaallisen voiman käytölle ja sillä uhkaamiselle.

Suomea vastaan suunnattujen hyökkäysten torjunta perustuu operatiivisiin, alueellisiin ja paikallisjoukkoihin sekä puolustusvoimien yhteiseen puolustuskykyyn, jota tuetaan koko yhteiskunnan voimavaroihin. Puolustusvalmiutta ja voimien käyttöä säädellään uhkan ja oman toiminnan edellyttämällä tavalla.

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan sekä sotilaallisen toiminnan kannalta merkittävät kohteet ja toiminnot suojataan yhteistoiminnassa muiden viranomaisten kanssa. Hyökkääjän pääsy valtakunnan toiminnan kannalta tärkeille alueille ja vaikuttaminen elintärkeisiin toimintoihin estetään.

Oman toiminnan kannalta tärkeät alueet ja kohteet pidetään maavoimien puolustustaistelulla kaikissa olosuhteissa. Ilmapuolustuksella estetään hyökkääjää saavuttamasta ilmanherruutta sekä suojataan yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja ja omia joukkoja. Meripuolustuksen tehtävänä on torjua merialueelta suuntautuvat hyökkäykset ja turvata valtakunnan meriyhteydet. Hyökkäykset torjutaan ja hyökkääjä lyödään tarvittaessa puolustusvoimien yhteisoperaatioilla.

Lähteitä ja linkkejä