Eurooppalaisia turvallisuuspolitiikan haasteita

  • EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittymättömyys
  • EU:n kriisinhallintakyvyn ja puolustusyhteistyön heikkous mm. Brexitin seurauksena
  • Monien EU-maiden heikko sotilaallinen puolustuskyky ja puutteellinen resilienssi
  • Transatlanttisen suhteen ongelmat
  • EU:n ja Venäjän huonot suhteet
  • Kiinan vaikutusvallan kasvu
  • Kehittymättömyys uusiin turvallisuusuhkiin vastaamisessa
  • Lähi-idän ja Afrikan turvallisuustilanteen ongelmien heijastuminen
  • Riippuvuus tuontienergiasta (Venäjä, Lähi-itä)