Globaalit turvallisuusongelmat

Maailmanlaajuisesti vaikuttavia uhkia ja turvallisuushaasteita:

 • Yhteiskuntien kasvava taloudellinen ja teknologinen riippuvuus energia-, vesi- ja elintarvikehuollosta sekä tiedonsiirron ja kuljetusten toimivuudesta
 • Kamppailu niukentuvien energiavarojen omistuksesta ja kuljetusreittien hallinnasta
 • Ilmaston lämpenemisen, teollistumisen ja kaupungistumisen seuraukset
 • Siirtolaisuuden ja pakolaisuuden lisääntyminen
 • Terrorismi
 • Kyberuhat
 • Epidemiat ja pandemiat
 • Järjestäytynyt rikollisuus, huume- ja ihmiskauppa sekä salakuljetus
 • Konfliktit ja sodat, usein etnisten ja uskonnollisten ristiriitojen aiheuttamia
 • Joukkotuhoaseiden leviämisen uhka

Monien uusien uhkien ja haasteiden taustatekijöitä:

 • Väestönkasvu
 • Demokratiavaje
 • Puuttuvat ihmisoikeudet
 • Taloudellisen ja teknisen kehityksen epätasainen jakautuminen

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020, s. 12–15:
https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-876-2