Suomen turvallisuusympäristöön vaikuttavia tekijöitä

  • Turvallisuuskehitys maailmanlaajuisesti, Euroopassa ja Suomen lähialueilla, ml. arktisella alueella
  • Venäjän taloudellinen, yhteiskunnallinen ja sotilaallinen kehitys sekä sen kansainvälisten suhteiden tila
  • EU:n toiminta turvallisuusyhteisönä ja kansainvälisenä toimijana
  • Naton toiminta
  • Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailu maailman herruudesta
  • Globaalit haasteet kuten ilmastonmuutoksen seuraukset, terrorismi, kyberuhat, pandemiat
  • Sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden haasteiden osittainen yhtyminen

Nato- ja EU-jäsenyydet Euroopassa. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, By Joebloggsy – Own work, Public Domain

Lisää aiheesta

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020 totesi turvallisuusympäristöstä mm. seuraavaa: ”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristö on voimakkaassa muutoksessa. Globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos ja pandemiat, vaikuttavat toimintaympäristöömme itsenäisinä ilmiöinä, ja ne kärjistävät jo aiemmin tunnistettujen kehityskulkujen vaikutusta. Suurvaltojen keskinäiset suhteet ovat muuttuneet nopeasti, mikä on vaikeuttanut merkittävästi yhteistyötä sääntöpohjaisessa kansainvälisessä järjestelmässä ja heikentänyt osaltaan myös Suomen ja Euroopan lähialueiden turvallisuutta. – – – Kiinan nopea nousu globaaliksi toimijaksi on muuttanut suurvaltadynamiikkaa. Sen keskiössä on Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kilpailu globaalista johtoasemasta, mikä vaikuttaa valtioiden välisiin suhteisiin maailmanlaajuisesti.”

Lähteitä ja linkkejä

Valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko 2020:
https://vnk.fi/julkaisut/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-287-876-2