Ulkopolitiikan johto

 • Tasavallan Presidentti johtaa Suomen ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa Valtioneuvoston kanssa
 • Eduskunta hyväksyy kansainväliset sopimukset ja velvoitteet
 • Presidentti päättää sodasta ja rauhasta eduskunnan suostumuksella
 • Valtioneuvosto vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten valmistelusta
 • Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten valmisteluun

Lisää aiheesta

Perustuslain 8. luvun 93 §:n mukaan Suomen ulkopolitiikkaa johtaa Tasavallan Presidentti yhteistoiminnassa Valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset sopimukset ja velvoitteet ja niiden irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin perustuslaissa säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää Eduskunnan suostumuksella. Valtioneuvosto vastaa EU:ssa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös vaadi Eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu EU:ssa tehtävien päätösten kansalliseen valmisteluun.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdon ja toimijoiden tehtävänä on varmistaa Suomen toimintakyky kaikissa tilanteissa myös kansainvälisen ympäristön muutosten myötä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeiset toimijat ovat:

 • Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa Tasavallan Presidentti yhteistoiminnassa Valtioneuvoston kanssa. EU-asioista ensisijainen vastuu on pääministerillä. Perustuslaki määrittelee toimivaltasuhteet.
 • Hallituksen jäsenistä keskeisiä ulko- ja turvallisuuspoliittisia toimijoita ovat ulkoministeri ja puolustusministeri sekä myös sisäministeri, koska ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden kysymykset kytkeytyvät yhä enemmän toisiinsa.
 • Hallituksen piirissä asioita valmistelee ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta (UTVA).
 • Ulkoministeriö ja Puolustusministeriö valmistelevat ja toteuttavat Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa.
 • Eduskunta vastaa kansainvälisiin suhteisiin liittyvästä lainsäädännöstä ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimeenpanon valvonnasta. Ulkoasiainvaliokunta valmistelee Eduskunnan käsittelemiä kansainvälisiä asioita, suuri valiokunta EU-asioita ja puolustusvaliokunta puolustuspolitiikan kysymyksiä.
 • EU-jäsenyyden aikana hallinnonalojen vastuu oman alansa kansainvälisestä yhteistyöstä on laajentunut.