Huoltovarmuus

Huoltovarmuudella tarkoitetaan kykyä sellaisten yhteiskunnan taloudellisten perustoimintojen ylläpitämiseen, jotka ovat välttämättömiä väestön elinmahdollisuuksien, yhteiskunnan toimivuuden ja turvallisuuden sekä maanpuolustuksen materiaalisten edellytysten turvaamiseksi vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa.

Yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuus. Välttämätön infrastruktuuri ja kriittinen tuotanto turvataan kaikissa tilanteissa.

Kansallisen varautumisen rinnalla käytetään hyväksi Euroopan unionissa toteutettuja varautumistoimenpiteitä. Vakavimpiin kriiseihin varaudutaan kansallisin toimenpitein.

Poikkeusoloissa turvataan väestön toimeentulo ja talouden toiminta sekä tuetaan maanpuolustusta.

Lähteitä ja linkkejä