Sotilaallinen huoltovarmuus

Sotilaallisella huoltovarmuudella turvataan Puolustusvoimien kriittisten järjestelmien toimintakykyä yhteiskunnan häiriötilanteissa.

  • Teknologista osaamista kehitetään näiden järjestelmien toiminnan varmistamiseksi. Tätä varten tehtävää tiivistä kansainvälistä yhteistyötä syvennetään niin viranomaisten kuin koti- ja ulkomaisen puolustusteollisuuden kesken.
  • Kotimaisen teollisuuden vientiedellytyksiä ja kansainvälistymistä tuetaan. Suomi noudattaa puolustustarvikeviennissä kansainvälisiä velvoitteita.
  • Puolustusvoimien sodan ajan suorituskyvyt perustuvat suurelta osin muualta yhteiskunnalta saataviin resursseihin.
  • Suomi on riippuvainen puolustusmateriaalin saatavuudesta ulkomailta.

Lisää aiheesta

MIL-pooli tukee sotilaallisen huoltovarmuuden ja puolustusjärjestelmän toimimisen kannalta kriittisten yritysten varautumista.

  • Normaalien poolitehtävien lisäksi MIL-poolin toiminta kohdistuu painopisteisesti puolustusvoimien poikkeusoloissa ja siihen liittyvässä valmiuden kohottamisessa tarvitseman kriittisen suorituskyvyn, tuotannon ja osaamisen turvaamiseen.
  • Poolin toiminnan piirissäovat ne yritykset, joiden toiminnan jatkuminen poikkeusoloissa luo edellytykset puolustusvoimien sodan ajan kriittisten järjestelmien käytölle ja kunnossapidolle sekä välttämättömän osaamisen ja tuotannon ylläpidolle.
  • Tämä edellyttää näiden yritysten osalta kiinteää yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa normaaliaikana, ja yritykset tekevät valmiussuunnittelua Puolustusvoimien ohjaamana.

Lähteitä ja linkkejä