Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot

  • Rajojen valvonta
  • Rajatarkastukset
  • Rikostorjunta
  • Merialueen turvallisuus
  • Kansainvälinen yhteistyö
  • Maanpuolustus.

Rajavartiolaitos toimii Sisäministeriön alaisena.

Rajavartiolaitos on sotilaallisesti järjestetty ja osallistuu maanpuolustukseen yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa. Puolustusvalmiuden vaatiessa rajajoukot tai niiden osia voidaan liittää Puolustusvoimiin.

Rajavartiolaitoksen kansainvälinen yhteistoiminta on lisääntynyt, ja yhteydenpito EU:n muiden jäsenmaiden, Schengen-maiden sekä EU-jäsenyyttä hakevien maiden viranomaisiin on jatkuvaa.

Lisää aiheesta

Rajavartiolaitos osana maanpuolustusta

Valtakunnan puolustaminen on aina ollut Rajavartiolaitokselle merkittävä tehtävä, joka hoidetaan yhteistoiminnassa Puolustusvoimien kanssa. Rajavalvonta eli partiointi maastorajalla ja merialueella on samalla alueellisen koskemattomuuden valvontaa. Rajavartiolaitos myös kouluttaa asevelvollisia. Rajavartiolaitoksen varusmiesyksiköiden erikoisosaamista on tiedustelu- ja sissitoiminta.

Rajavartiolaitoksen rajajääkärikomppaniat sijaitsevat Pohjois-Karjalan rajavartiostossa Onttolassa ja Lapin rajavartiostossa Ivalossa. Erikoisrajajääkärikoulutus toteutetaan Raja- ja merivartiokoulussa Imatran Immolassa.

Lähteitä ja linkkejä

Rajavartiolaitos:
https://www.raja.fi/

Rajavartiolaki (578/2005):
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050578

Rajavartiolaitoksen varusmieskoulutus:
https://www.raja.fi/varusmies