Puolustustilalaki

Päämäärä

Valtiollisen itsenäisyyden turvaamiseksi ja oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi voidaan valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen turvallisuutta lujittaa saattamalla voimaan puolustustila Suomeen kohdistuvan sodan aikana sekä siihen rinnastettavissa vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavissa sisäisissä, väkivaltaisissa levottomuuksissa, joilla pyritään kumoamaan tai muuttamaan perustuslain mukainen valtiojärjestys.

  • Puolustustila voidaan määrätä voimaan Tasavallan Presidentin asetuksella.

Kuvakaappaus Youtube-videosta Taistelukenttä 2020

Lähteitä ja linkkejä

Puolustustilalaki 1083/22.7.1991:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1991/19911083