Kansallinen riskiarvio

Laadinnassa on hyödynnetty eri toimijoiden riskiarvioita tai vastaavia tuotteita ja prosesseja. Kansallinen riskiarvio on yhteen sovitettu kooste eri toimijoiden omista riskiarvioista. Hallinnonalat valitsevat yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kansallisesti vaikuttavia uhkamalleja ja häiriötilanteita.

 • Päävastuullinen ministeriö vastaa omien uhkamallien ja häiriötilanteiden kirjoittamisesta. Niistä kootaan kansallinen riskiarvio.
 • Uhkamalleja ja häiriötilanteita arvioidessa eräänä kriteerinä on todennäköisyyden muutostrendi. Vaikutusarvioinnissa arvioidaan uhkamallien ja häiriötilanteiden osalta, onko sillä välitön vai välillinen vaikutus yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin.
 • Kansallisen riskiarvion valmistelussa hyödynnetään myös EU-ohjeistusta sekä muiden maiden kansallisia riskiarvioita.
 • Alueelliset riskiarviot laaditaan poikkihallinnollisesti niin, että mukana ovat alueen kunnat, viranomaiset, elinkeinoelämä sekä järjestöt.

Lisää aiheesta

Uhkamalleja (Kansallinen riskiarvio 2019)

 • Voimahuollon häiriöt
 • Tietoliikenteen ja tietojärjestelmien häiriöt, kyberuhkat
 • Logistiikan häiriöt
 • Yhdyskuntatekniikan häiriöt
 • Elintarvikehuollon häiriöt
 • Rahoitus- ja maksujärjestelmän häiriöt
 • Julkisen talouden häiriöt
 • Väestön terveystilanteen häiriöt
 • Vesihuollon häiriöt
 • Suuronnettomuudet, luonnon ääri-ilmiöt ja ympäristöuhkat
 • Terrorismi ja muu yhteiskuntajärjestystä vaarantava toiminta
 • Rajaturvallisuuden häiriöt
 • Poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen painostus sekä
 • Sotilaallisen voiman käyttö