Globaali ja dynaaminen Intia – Ongelmien Intia

 • Intian suvereniteetin ja maailman moninapaisuuden korostaminen
 • Palveluiden ja teknisten innovaatioiden tarjoaminen
 • Taloudellisen kasvun mahdollisuus
 • Laajeneva yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa
 • Suuri hyvin koulutettu ja nuori väestö
 • Kashmirin ja muiden alueiden levottomuudet ja separatismi
 • Tulehtuneet suhteet Pakistanin kanssa
 • Energiansaannin turvaaminen
 • Sisäiset ääriliikkeet
 • Huono infrastruktuuri
 • Laaja köyhyys
 • Maaseudun takapajuisuus
 • Kouluttamattomuus
 • Ilmastonmuutoksen haasteet