INTIAN ULKOPOLITIIKKA

  • Itsenäistymisen jälkeen Intiaa ryhdyttiin pääministeri Nehrun ja Kongressipuolueen johdolla kehittamaan keskusjohtoiseksi suunnitelmataloudeksi.
  • Samalla Intia otti etäisyyttä kylman sodan suurvaltoihin ja pyrki harjoittamaan riippumatonta puolueettomuuspolitiikkaa mm. yhdessä Egyptin, Jugoslavian ja Indonesian kanssa.
  • Kylmän sodan jälkeen Kongressipuolue on menettänyt johtoasemansa ja hindu-nationalistinen BJP-puolue on ollut hallitusvastuussa.
  • Intia kuuluu Brasilian, Venäjän, Kiinan ja Etelä-Afrikan muodostamaan ns. BRICS-ryhmittymään sekä Kiinan ja Venäjän johtamaan Shanghain yhteistyöjärjestöön (SCO), jotka toimivat poliittisina vastapainoina Yhdysvalloille ja läntisille ryhmittymille monissa maailmanpolitiikan kysymyksissä.
  • Intian suhteet Kiinan kanssa ovat parantuneet varovaisesti, mutta avoimet rajakysymykset, Kiinan yhteistyö Pakistanin kanssa sekä Kiinan lisääntynyt läsnäolo Intian valtamerellä jäytävät suhteita. Intian ydinaseen kehittämisen ja ylläpitämisen syynä pidetään juuri Kiinaa ja sen ydinasearsenaalia.
  • Intia harjoittaa yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ydinenergia-alalla sekä lisääntyvästi myös puolustuspolitiikassa.

Lähteitä ja linkkejä

Intian ulkoministeriö, http://www.mea.gov.in