Kiinan maanpuolustusalueet

Lisää aiheesta

Kiinan alue on maantieteellisesti jaettu viiteen (Theater Command) vastuualueeseen: itäiseen, eteläiseen, läntiseen, pohjoiseen ja keskiseen. Jokaisessa alueella on yhteisoperaatioiden johtokeskus, jossa kehitetään, suunnitellaan ja valmistellaan puolustushaarojen yhteisoperaatioita.

Nykytilanteessa yhteisoperaatioiden tarve korostuu pohjoisen, itäisen ja eteläisen vastuualueella. Puolustushaarojen alaesikunnat kuuluvat alueeelisten esikuntien organisaatioon.