Kiinan maavoimat

 ELSO = ELektroninen SOdankäynti

Lisää aiheesta

Kiinan maavoimat on vanhin Kiinan kansan vapautusarmeijan puolustushaaroista, jota kuvaa myös Kiinan kansanarmeijan englanninkielinen nimi People’s Liberation Army (army = maavoimat). Maavoimien tehtävänä on puolustaa alueellista koskemattomuutta ja Kiinan kommunistista puoluetta. Maavoimien puolustushaaraesikunta on hallinnollinen johtoporras. Operatiivinen vastuu maavoimien joukoista on alue-esikunnilla. Maavoimiin kuuluu:

Joukko Lukumäärä
Armeijan esikunta 13
Erikoisjoukkojen prikaati 15
Panssariprikaati 23
Mekanisoitu divisioona 1
Mekanisoitu divisioona, vuoristo 1
Mekanisoitu prikaati 23
Mekanisoitu prikaati, vuoristo 3
Moottoroitu divisioona, vuoristo 3
Moottoroitu prikaati 27
Ilmarynnäkköprikaati 2
Maihinnousuprikaati 6
Harjoitusvastustajaprikaati (OPFOR) 1
Mekanisoitu kaartin divisioona 1
Turvallisuuskaartin divisioona 1
Rajaprikaati 16
Rajarykmentti 15
Rajaryhmä 1

Maavoimia tukee kokoonpanoon kuuluvien aselajijoukkojen lisäksi 14 tykistöprikaatia, 19 meritorjuntaohjusprikaatia, 1 lentoprikaati, 12 helikopteriprikaatia, 4 helikopterikoulutusrykmenttiä, 15 ilmapuolustusprikaatia, 13 pioneeri- ja suojeluprikaatia ja 2 pioneerirykmenttiä sekä 10 elektronisen sodankäynnin rykmenttiä, 50 viestirykmenttiä ja 13 huoltoprikaatia.

Maavoimien kehittämisen painopisteenä on joukkojen strategisen liikkuvuuden lisääminen taistelualueiden välillä. Joukoista kehitetään pieniä, monikäyttöisiä, taistelunkestäviä ja helposti muokattavia yksiköitä, jotka pystyvät yhteisoperaatioihin muiden puolustushaarojen kanssa.

Lähteitä ja linkkejä

The Miltary Balance 2018

China’s Military Strategy, The State Council Information Office of the People’s Republic of China, May 2015, Beijing

http://eng.mod.gov.cn/ArmedForces/army.htm