Kiinan talous

Talouden tunnusluvut 2017

  • Kiinan vienti 2 300 miljardia USD on maailman suurin.
  • Kiinan tuonti 1 800 miljardia USD on maailman toiseksi suurin.
  • Kiinan BKT 12 200 miljardia USD on maailman toiseksi suurin.
  • Kiinan BKT per asukas 8 250 USD on maailmassa sijalla 95

Kiinan talouskasvun arvioidaan jatkuvan 6,5 % vuosivauhtia mutta hidastuvan vuoteen 2020 mennessä noin 5 prosenttiin.

Lisää aiheesta

Kiinan kasvu on riippuvainen raaka-aineiden lisäksi energiasta. Kiina on investoinut energiaprojekteihin yli 50 maahan taatakseen luotettavat energiatoimitukset. Kiina kattaa raakaöljyn tarpeestaan noin 70 % tuonnilla. Kiinan raakaöljystä noin 80 % kuljetetaan Malakansalmen ja Etelä-Kiinan meren kautta laivoilla. Energiansaannin turvaamiseksi laivojen esteetön liikkuminen on Kiinalle erittäin tärkeää.

Kiinan on pyrkinyt parantamaan energiaturvallisuuttaan rakentamalla öljy- ja kaasuputkia Venäjältä, Kazakstanista, Pakistanista ja Myanmarista. Viimeksi mainitun putkilinja on osa Belt and Road -hanketta ja tarjoaa vaihtoehdon Malakansalmen läpikululle. Putkea pitkin siirretään Lähi-Idästä ja Afrikasta laivoilla tuotua raakaöljyä Myanmarin rannikolta Kiinaan.

Kiinan talous on muuttunut suunnitelmataloudesta markkinataloudeksi vuonna 1978 aloitettujen uudistusten myötä. Bruttokansantuotteen keskimääräinen kymmenen prosentin vuotuinen kasvu on nostanut yli 500 miljoonaa ihmistä köyhyysrajan yläpuolelle. Kehityksestä huolimatta, vielä vuonna 2012 kansallisen köyhyysrajan (vuosiansio 360 USD) alapuolella oli 99 miljoonaa kiinalaista, ja Maailmanpankin ennusteen mukaan vuonna 2018 rajan alapuolelle jää vielä 7 miljoonaa kansalaista.

Kiinan BKT oli vuonna 2017 arvoltaan 12 242 miljardia USD. Se oli maailman toiseksi korkein Yhdysvaltojen jälkeen. Ostovoimakorjatulla BKT:lla arvioituna Kiinan talous on jo Yhdysvaltoja suurempi.

Kiinan kauppatase on ylijäämäinen. Viennin osuus maan BKT:sta oli vuonna 1979 alle 6 prosenttia ja vuonna 2007 se oli lähes 36 prosenttia. Vuosien 2001–2007 välisenä aikana vuosittaisen viennin arvo kasvoi 288 miljardista USD:sta 1 400 miljardiin US-dollariin. Vuonna 2017 viennin arvo oli 2 263 miljardia USD. Kiina on Yhdysvaltojen jälkeen maailman toiseksi suurin tavaran tuoja. Sen tuonnin arvo vuonna 2017 oli 1 844 miljardia USD.

Maan koko ja taloudellisen kasvun edellyttämät suuret resurssit rajoittavat kasvuvauhtia. Talouskehitystä hidastavat myös työikäisen väestön määrän supistuminen, maaseudulla vapaana olevan työvoiman väheneminen, ympäristöongelmien hoitaminen sekä jo valmiiksi korkealla olevien velkatasojen nousu ja epävarmuustekijät sekä koti- että kansainvälisillä markkinoilla.

Kiina talouskasvu on perustunut investointeihin ja tavaratuotantoon. Nykyinen kasvumalli perustuu yhä enemmän kulutuskysyntään ja palveluihin nojaavalle kasvulle. Vuonna 2017 yksityinen kulutus kattoi 39 % BKT:sta julkisen kulutuksen osuuden ollessa 15 %. Vuoden 2017 talouskasvusta kulutus kattoi 60 %.