Kiinan turvallisuusstrategia

Turvallisuusuhat:

  • Lähitulevaisuudessa maailmansota on epätodennäköinen
  • Maailmassa on ja tulee olemaan paikallisia sotia
  • Kansainvälinen kilpailu vallasta ja intresseistä muuttuu kiihkeämmäksi
  • Terroristien aktiivisuus kasvaa merkittävästi
  • Erilaiset paikalliset konfliktit, kuten etniset ja uskonnolliset erimielisyydet sekä aluekiistat, ovat monimutkaisia ja alati muuttuvia
  • Avaruus ja kyberavaruus ovat tulleet osaksi sotilaallista kehitystä

Lisää aiheesta

Kiina luonnehtii sotilasstrategiaansa aktiiviseksi puolustukseksi. Kiina on ilmoittanut pidättäytyvänsä strategisesta ensi-iskusta, mutta vastaavansa sotilaallisella voimalla, mikäli vastustaja uhkaa Kiinan yhtenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta tai Kiinan elintärkeitä etuja. Kiina voi hyökätä myös ennakoivasti keskeyttääkseen vastustajan hyökkäysvalmistelut. Aktiivisen puolustuksen tavoitteena on hankkia aloite Kiinalle ja estää konfliktin laajeneminen.

Muuttuvassa turvallisuusympäristössä Kiinalla on haastava tehtävä valvoa kansallista yhtenäisyyttään, alueensa koskemattomuutta sekä kehitysintressejään. Keskeisiksi tavoitteiksi nousevat energian ja raaka-aineiden saannin sekä meriliikenteen turvaaminen, Kiinan yhdistyminen sekä maan sisäisen turvallisuuden ja vakauden turvaaminen.