Kiinan ilmavoimat

Lisää aiheesta

Ilmavoimat (People’s Liberation Army Air Force, PLAAF) vastaa Kiinan ilmatilan ja alueen koskemattomuudesta sekä ilmatilannekuvan muodostamisesta. Se valmistautuu toteuttamaan ilmatilan puolustamistehtävät niin puolustuksellisesti kuin hyökkäyksellisesti. Ilmavoimien kehittämisen painopisteenä ovat tiedustelu- ja ennakkovaroituskyvyn kehittäminen sekä hyökkäys-, ohjuspuolustus- ja ilmakuljetuskyvyn parantaminen.

Ilmavoimat on organisoitu neljään tasoon, jotka ovat joukkotuotannosta vastaava Ilmavoimien esikunta sekä operatiiviset johtoportaat alue-esikuntataso, tukikohtataso sekä komentopaikkataso. Operatiiviset yksiköt toimivat yhteisoperaatioalue-esikuntien johdossa. Ilmavoimat toimivat divisioona- ja prikaatikokoonpanoissa.

Lentokalusto koostuu taistelu- ja harjoituskoneista, pommikoneista, kuljetuskoneista, ilmatankkauskoneista, erikoistehtäviin suunnitelluista koneista sekä helikoptereista ja lennokeista. Ilmavoimilla on 2 550 taistelukykyistä lentokonetta, joista 180 pommikonetta ja 1 700 hävittäjää sekä noin 20 monitoimi- ja noin 30 kuljetushelikopteria.

Ilmavoimilla on

 • 9 pommikonerykmenttiä
 • 26 hävittäjäprikaatia
 • 20 ilma/maataisteluhävittäjäprikaatia
 • 6 maataisteluhävittäjäprikaatia
 • 2 elektronisen sodankäynnin rykmenttiä
 • 24 tiedusteluprikaatia ja 2 tiedustelurykmenttiä
 • 1 SAR-prikaati ja 2 SAR-rykmenttiä
 • 1 ilmatankkausprikaati ja 12 ilmakuljetusrykmenttiä
 • 26 koulutusprikaatia ja 1 kuljetushelikopterirykmentti
 • 2 lennokkitiedusteluprikaatia
 • 1 ilmatorjuntadivisioona ja 23 ilmatorjuntaprikaatia

Kuvia ilmavoimien kalustosta

Lähteitä ja linkkejä