Kiinan maavoimat

 ELSO = ELektroninen SOdankäynti

Lisää aiheesta

Maavoimat on Kiinan kansan vapautusarmeijan puolustushaaroista vanhin, mikä näkyy myös Kansan vapautusarmeijan englanninkielisessä nimessä People’s Liberation Army (army = maavoimat). Maavoimien tehtävänä on puolustaa Kiinan alueellista koskemattomuutta ja kommunistista puoluetta. Maavoimien esikunta on hallinnollinen johtoporras. Operatiivinen vastuu maavoimien joukoista on yhteisoperaatioalue-esikunnilla.

Maavoimiin kuuluu seuraavia joukkoja ja johtoportaita:

Joukko Lukumäärä
Armeijan esikunta 13
Erikoisjoukkojen prikaati 15
Panssariprikaati 27
Mekanisoitu divisioona 1
Mekanisoitu divisioona, vuoristo 1
Mekanisoitu prikaati 23
Mekanisoitu prikaati, vuoristo 3
Moottoroitu divisioona, vuoristo 3
Moottoroitu prikaati 24
Ilmarynnäkköprikaati 2
Maihinnousuprikaati 6
Harjoitusvastustajaprikaati (OPFOR) 1
Mekanisoitu kaartin divisioona 1
Turvallisuuskaartin divisioona 1
Rajaprikaati 16
Rajarykmentti 15
Rajapataljoona 1

Maavoimia tukee em. joukkojen kokoonpanoon kuuluvien aselajijoukkojen lisäksi 14 tykistöprikaatia, 19 meritorjuntaohjusprikaatia, 1 lentoprikaati, 12 helikopteriprikaatia, 4 helikopterikoulutusrykmenttiä, 15 ilmapuolustusprikaatia, 14 pioneeri- ja suojeluprikaatia ja 1 pioneerirykmentti sekä 10 elektronisen sodankäynnin rykmenttiä, 50 viestirykmenttiä ja 13 huoltoprikaatia.

Maavoimien kehittämisen painopisteenä on joukkojen strategisen liikkuvuuden lisääminen taistelualueiden välillä. Joukoista kehitetään pieniä, monikäyttöisiä, taistelunkestäviä ja helposti muokattavia yksiköitä, jotka pystyvät yhteisoperaatioihin muiden puolustushaarojen kanssa.

Maavoimilla on

  • 5 850 taistelupanssarivaunua
  • 7 000 rynnäkköpanssarivaunua
  • 4 500 kuljetuspanssarivaunua
  • 9 000 tykkiä ja kranaatinheitintä
  • 500 ilmatorjuntaohjusalustaa
  • 7 400 ilmatorjuntatykkiä
  • 270 taisteluhelikopteria
  • 351 monitoimihelikopteria
  • 400 kuljetushelikopteria

Kuvia maavoimien kalustosta

Lähteitä ja linkkejä