Kiinan merivoimat

Lisää aiheesta

Merivoimien (People’s Liberation Army Navy, PLAN) tehtävänä on Kiinan meriliikenteen ja merellisten intressien suojaaminen sekä alueellisen koskemattomuuden turvaaminen merialueilla. Merivoimien kehittämisen painopisteenä on yhteisoperaatioiden hallinta, valtamerikelpoisuuden kehittäminen sekä uskottavan strategisen pelotteen ja vastaiskukyvyn kehittäminen.

Merivoimien esikunta johtaa hallinnollisesti kolmea laivastoa: Pohjoinen, Itäinen ja Eteläinen laivasto. Laivastot ovat merivoimien ylin operatiivinen johtoporras, ja ne toimivat maanpuolustusalueiden esikuntien operatiivisessa johdossa. Jokaiseen laivastoon voi kuulua pinta-aluksia ja sukellusveneitä, merivoimien ilmavoimia, tukeutumistukikohtia, rannikkopuolustusjoukkoja sekä merijalkaväkeä. Laivastot on organisoitu siten, että ne kykenevät johtamaan merioperaatioita, rannikkopuolustusta sekä laivaston ilmaoperaatioita.

Merivoimilla on:

  • 59 sukellusvenettä, joista strategisia 4 ja taktisia 55
  • 1 lentotukialus, 1 risteilijä, 28 hävittäjää, 52 fregattia, 177 korvettia ja tykkivenettä, 54 miinanraivausalusta
  • 6 joukkojenkuljetuslaivaa, 49 maihinnousualusta, 67 maihinnousulauttaa, 148 huoltoalusta
  • 3 meritorjuntaohjusrykmenttiä
  • merivoimien ilmavoimilla 35 pommikonetta, 300 hävittäjää, 30 elektronisen tiedustelunkonetta ja valvontakonetta sekä 110 helikopteria (sukellusvenetorjunta, valvonta, SAR ja kuljetus)
  • merijalkaväkeä (erikoisjoukkoprikaati 1, mekanisoitu prikaati 1, jalkaväkiprikaati 3, amfibioprikaati 2, yhteensä 25 000 sotilasta). Suunnitelmissa on nostaa merijalkaväen vahvuus 100 000 sotilaaseen lähivuosien aikana.

Kuvia merivoimien kalustosta