Ylijohdon logistiset joukot

Ylijohdon logistiset joukot, rakenne

Lisää aiheesta

Ylijohdon logistiset joukot (Joint Logistic Support Force, JLSF) perustettiin vuonna 2016 yhdistämään puolustushaarojen ja alue-esikuntien logistinen tuki. Logististen joukkojen vastuulla on myös yhteiskunnan eri osa-alueiden sekä kaksikäyttöjärjestelmien integroiminen osaksi asevoimien toimintaa. Organisaatio on suoran Keskussotilaskomission alainen.

Johto on Wuhanin logistiikkakeskuksessa, jonka alaisuudessa on viisi logistiikkakeskusta. Kukin viidestä logistiikkakeskuksesta tukee yhtä yhteisoperaatioalue-esikuntaa ja sen alaisia joukkoja. Logistiikkakeskukset käsittävät useita erillisiä toimintoja ja toimipisteitä eri puolilla niiden vastuualuetta kuten varikkoja, varastoja sekä sairaaloita.