Kiinan turvallisuusstrategia

Kansainvälinen turvallisuustilanne

 • Maailmassa tapahtuu muutoksia, jollaisia ei ole vielä nähty tällä vuosisadalla
 • Taloudellinen globalisaatio, rauha ja yhteistyö edelleen maailman kehityksen kannalta tärkeitä tavoitteita
 • Kansainvälisessä turvallisuudessa epävakauttavia tekijöitä ja epävarmuustekijöitä
 • Maailma ei ole vielä rauhallinen paikka
 • Kansainvälisessä strategisessa voimatasapainossa tapahtuu perustavanlaisia muutoksia
 • Aasian–Tyynenmeren turvallisuustilanne yleisesti ottaen vakaa
 • Maailmalaajuinen sotilaallinen kilpailu on lisääntynyt, erityisesti teknologian hyväksikäyttö aseteknologiassa ja tekoälyn hyödyntäminen kilpavarustelun keskiössä

Turvallisuusuhat Kiinan näkökulmasta:

 • Taistelu separatisteja vastaan enenevässä määrin ajankohtainen
 • Taiwanin kieltäytyminen tunnustamasta yhden Kiinan periaatetta ja pyrkimys itsenäiseksi sekä vihamielisten toimien ja vastakkainasettelun kiihdyttäminen ulkomaalaisten tahojen tuella
 • Taiwanin toimien merkitys rauhan säilymisessä Taiwanin salmen alueella
 • Ulkomaisten separatistien itsenäisyyspyrkimykset Tiibetissä ja ”Itä-Turkestanissa”
 • Ulkomaiden pyrkimykset alueellisen koskemattomuuden loukkauksiin Kiinan vesialueilla
 • Ulkomaiden tiedustelutoiminta Kiinan ilmatilassa, merialueella ja avaruudessa
 • Kiinan ulkomaisten intressien vaarantuminen epävakauden, terrorismin tai merirosvouksen vuoksi
 • Kiinan diplomaatteihin ja sen kansalaisiin kohdistuvat hyökkäykset ja väkivaltaisuudet ulkomailla
 • Avaruus- ja kyberuhkien, luonnonmullistusten ja epidemioiden lisääntyminen

Kiinan hallitus on kiristänyt valvontaa Hongkongissa.

Lisää aiheesta

Kiina luonnehtii sotilasstrategiaansa aktiiviseksi puolustukseksi. Se on ilmoittanut pidättyvänsä strategisesta ensi-iskusta, mutta vastaavansa sotilaallisella voimalla, mikäli vastustaja uhkaa Kiinan yhtenäisyyttä, alueellista koskemattomuutta tai elintärkeitä etuja. Kiina voi hyökätä myös ennakoivasti keskeyttääkseen vastustajan hyökkäysvalmistelut. Aktiivisen puolustuksen tavoitteena on hankkia aloite ja estää konfliktin laajeneminen.

Kiina on ilmoittanut, ettei se uhkaa ydinaseilla maita, joilla ei ole omia ydinaseita tai jotka ovat ydinaseettomalla vyöhykkeellä. Muuttuvassa turvallisuusympäristössä Kiina pyrkii valvomaan kansallista yhtenäisyyttään, alueensa koskemattomuutta sekä muita intressejään. Keskeisiksi tavoitteiksi nousevat energian ja raaka-aineiden saannin sekä meriliikenteen turvaaminen, Kiinan yhdistyminen sekä maan sisäisen turvallisuuden ja vakauden turvaaminen. Lisäksi Kiina pyrkii korvamaan tuontiteknologiaa kotimaisella teknologialla. Näin se pyrkii saavuttamaan alueellista etevämmyyttä taloudellisesti, diplomaattisesti ja sotilaallisesti sekä laajentamaan vaikutusvaltaansa maailmalla.

Kiinan näkemyksen mukaan Taiwanin kysymyksen ratkaiseminen ja Kiinan yhtenäisyyden saavuttaminen on Kiinan kansan perustavanlaatuinen etu ja välttämättömiä kansallisen uudistumisen toteuttamisessa. Kiina noudattaa ”rauhanomaisen yhdistymisen” ja ”yksi maa, kaksi järjestelmää” -periaatteita sekä edistää Taiwanin-suhteiden rauhanomaista kehittämistä ja maan rauhanomaista yhdistämistä. Samaan aikaan Kiina ilmoittaa vastustavansa kaikkia yrityksiä tai toimia maan jakamiseksi ja ulkomaiden puuttumista tähän tarkoitukseen, tarvittaessa sotilaallisin toimin. Kiinan mukaan asevoimat (PLA) on määrätty torjumaan päättäväisesti kaikki toimet, jotka yrittävät erottaa Taiwanin Kiinasta, ja turvaamaan Kiinan kansallisen yhtenäisyyden hinnalla millä hyvänsä.

Taiwanin kysymys pyritään ratkaisemaan Kiinan haluamalla tavalla vuoteen 2049 mennessä, jolloin Kiinan kansantasavallan perustamisesta tulee 100 vuotta.