Venäjän maavoimat

  • Venäjän asevoimien monipuolisin puolustushaara
  • Tarkoitettu tuhoamaan vihollisen joukot, valtaamaan ja pitämään vallatut alueet sekä estämään vihollisen ja sen suurten maahanlaskujoukkojen tunkeutuminen maahan
  • Vahvuus 280 000 sotilasta mukaan lukien varusmiehet

Lisää aiheesta

Maaliskuussa 2019 maavoimissa oli 136 pataljoonan taisteluosastoa. Tavoitteeksi on asetettu 200 taisteluosastoa, jolloin jokainen maavoimien prikaati ylläpitäisi kahta kantahenkilökunnasta ja sopimussotilaista koottua taisteluosastoa. Kolmas taisteluosasto muodostettaisiin varusmiehistä. Suunnitelma ei kuitenkaan etene halutulla tavalla lähinnä henkilökunnan puutteen vuoksi. Myös rykmentti voi muodostaa taisteluosastoja.

Taulukossa on esitetty maavoimien keskeisten joukkojen lukumäärät.

Reservinä on 13 moottoroitua prikaatia.

Moottoroidun jalkaväen tärkeä ominaisuus on hyvä liikkuvuus. Lisäksi se kykenee siirtymään nopeasti taistelulajista toiseen ja vaihtamaan ryhmittymisaluetta. Moottoroidun jalkaväen käytössä olevia kalustoja ovat BMP-1, BMP-2, BTR-60, -70, -80 ja 82, BMO-T sekä MT-LB.

Panssarijoukot muodostavat maavoimien tärkeimmän iskuvoiman. Maavoimilla on käytössään yli 2 700 taistelupanssarivaunua, joista lähes puolet on T-72-vaunuja. Muita tyyppejä ovat T-80 ja T-90. Lisäksi varastoissa on yli 10 000 panssarivaunua.

Maavoimien ilmatorjuntakaluston muodostavat pitkän kantaman (yli 100 kilometriä) S-300-ohjukset (Gladiator/Giant ja SA-23). Keskipitkän kantaman ohjuksia (30–70 km) ovat BUK-M1- (SA-11 Gadfly), BUK-M2- ja BUK-M3-ohjukset (SA-17 Grizzly). Lyhyen kantaman ohjuksia (alle 30 km) ovat telalavettinen TOR-järjestelmä (SA-15 Gauntlet), telalavettinen ohjuksin ja tykein varustettu Tunguska-järjestelmä (SA-19 Grison), pyöräajoneuvoon sijoitettu Osa-järjestelmä (SA-8 Gecko), telalavettinen Strela-10 (Sa-13 Gopher), alle 10 kilometriin yltävät olkapäältä laukaistavat Iglat (SA-16 Gimlet, SA-18 Grouse ja SA-24 Grinch), Strela (SA-14 Gremlin) ja Verba (9K333). Ammusilmatorjunnassa käytetään 23 mm:n ilmatorjuntakanuunoita, 23 mm:n telalavettisia ZSU-23-4-kanuunoita (Šilka) ja 57 mm:n S-60-kanuunoita.

Maavoimien ohjusjoukot on varustettu kaksoiskäyttöön soveltuvilla Iskander-ohjuksilla (SS-26 Stone) ja konventionaalisilla Iskander-ohjuksilla (SS-21B Scarab). Myös risteilyohjukset (9M728 eli SSC-7 ja 9M729 eli SSC-8) ovat kaksoiskäyttöisiä. Telalavettisen tykistön kalustoa ovat 122 mm (Gvozdika), 152 mm (Akatsija, Giantsint, Msta) ja 203 mm (Malka, Pion). Vedettävän tykistön kalustoa ovat 152 mm (Msta). Varastoituna on tuhansia 122, 130, 152 ja 203 mm:n tykkejä.

Iskander-M-ohjus. Kuvalähde: tass.com

Kranaatinheittimistön muodostavat 82 mm:n, 120 mm:n (NONA-SVK ja NONA-K ja Sani), 160 mm:n ja 240 mm:n (Tulpan) heittimet. Raketinheittimiä ovat 122 mm:n (Grad, Tornado), 220 mm:n (Uragan) ja 300 mm:n (Smerts, Tornado) kalustot.

Maavoimien erikoisjoukkoja ovat tiedustelu-, viesti-, pioneeri-, suojelu-, tiejoukot sekä huolto- ja elektronisen sodankäynnin joukot.

Lähteitä ja linkkejä

https://warriors.fandom.com/ru/wiki

The Military Balance 2020