Venäjän talous

  • Bruttokansantuote 1 490 miljardia euroa (2018)
  • BKT/asukas 22 000 euroa (2018); Suomi 38 000 euroa
  • BKT:n muutosennuste 2020: – 6,6 % (IMF) ja – 6 % (Maailmanpankki)
  • BKT:n muutosennuste 2021: 4,1 % (IMF) ja 2,7 % (Maailmanpankki)

Lisää aiheesta

Venäjällä on Kansallisen hyvinvoinnin rahasto, jonka koko oli vuoden 2019 lopussa 106,8 miljardia euroa. Rahaston koko vastaa hieman yli 11 % Venäjän BKT:sta. Aiemmin oli myös ns. reservirahasto, joka vuonna 2018 sulautettiin hyvinvointirahastoon. Kansallisella hyvinvoinnin rahastolla rahoitetaan julkisen talouden menoja, ja se on toiminut puskurina öljyn hinnan laskiessa jyrkästi tai koronapandemian aikana.

Venäjän talous on hyvin riippuvainen raaka-aineiden, erityisesti raakaöljyn ja maakaasun viennistä. Venäjän luonnonvaraministeriön mukaan 60 % maan bruttokansantuotteesta tulee raaka-aineiden viennistä. Tärkein asiakas on Länsi-Eurooppa.