Yhdysvaltojen merivoimat

 • Vahvuus 337 000 sotilasta, joista meri-ilmavoimissa 99 000 sotilasta
 • Reservi 102 000 sotilasta
 • Alueellisia merivoimajohtoportaita
 • Kuusi laivaston johtoporrasta
 • Alusyksiköitä
 • Meri-ilmavoimat
 • Kalustoa mm.
  • 67 ydinkäyttöistä sukellusvenettä
  • 11 ydinkäyttöistä lentotukialusta
  • 24 ohjusristeilijää
  • 67 ohjushävittäjää
  • 19 fregattia
  • 9 amfibiotukialusta
  • 1 087 taistelulentokonetta
  • 600 helikopteria

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen merivoimat on alusten määrällä ja laadulla mitattuna maailman vahvin merivoima, joka kykenee toimimaan kaikilla maailman merillä. Tosin Kiinan merivoimat kasvavat nopeammin ja ovat viime vuosina kaventaneet eroa.

Yhdysvaltojen laivaston näkyvimpiä ja uutiskuvista tuttuja sota-aluksia ovat suuret ydinkäyttöiset lentotukialukset. Niitä käytetään normaalioloissa sotilaallisen läsnäolon osoituksena ja voimannäytön välineinä sellaisilla alueilla, joissa Yhdysvalloilla on tärkeitä turvallisuuspoliittisia intressejä. Sodankäynnissä lentotukialuksilla voidaan nopeasti tuoda sotilaallista voimaa operaatioalueen lähelle. Yhdellä lentotukialuksella olevien taistelulentokoneiden määrä on suunnilleen Suomen ilmavoimien luokkaa, myös kaluston suhteen, sillä molempien pääkalustona on F/A-18 Hornet. Lentotukialuksen ympärillä on aina vahva suojausosasto, jossa on ohjusristeilijöitä, ohjushävittäjiä, ydinsukellusveneitä sekä huoltoaluksia. Lentotukialusten ilmaiskukyvyllä on ollut tärkeä rooli Yhdysvaltojen käymissä sodissa ja muissa kriisitilanteissa.

Myös laivaston muita aluksia voidaan käyttää sotilaspoliittisiin tarkoituksiin kuten lipunnäyttöön. Esim. risteilijöillä ja hävittäjäaluksilla tehdään säännöllisesti ns. Freedom of Navigation -operaatioita eli demonstratiivisia purjehduksia kansainvälisillä merialueilla, joita joku valtio pyrkii pitämään kotivesinään. Näin on toimittu esim. Etelä-Kiinanmerellä, Taiwanin salmessa ja Mustallamerellä.

Laivaston ydinkäyttöiset sukellusveneet ICBM-ydinkärkiohjuksineen muodostavat keskeisen komponentin Yhdysvaltojen strategisesta ydinpelotteesta.

Merijalkaväki on hallinnollisesti merivoimaministeriön alainen, vaikka on oma puolustushaaransa. Merijalkaväki liikkuu pääasiassa laivaston aluksilla operaatioalueilleen.

Yhdysvaltojen rannikkovartiosto (US Coast Guard) lasketaan osaksi maan ”laivastovoimia”, vaikka se toimii Kotimaanturvallisuuden ministeriön alaisuudessa. Kriisitilanteessa rannikkovartiosto voidaan liittää merivoimiin. Se on sotilaallisesti järjestetty organisaatio, jonka komentaja on amiraali, ja alukset ovat aseistettuja. Rannikkovartioston merkitys on kasvamassa, koska vain sillä on aluksia, joilla voidaan operoida arktisilla merialueilla. Yhdysvallat on havahtunut Pohjoisten merialueiden vähittäiseen vapautumiseen jäistä myöhemmin kuin muut suurvallat, eikä sillä ole esimerkiksi riittävästi jäänmurtajia. Laivaston aluksilla ei voida liikkua jääolosuhteissa.

Yhdysvaltojen merivoimien numeroitujen laivastojen operaatio- ja vastuualueet. Esim. 7. Laivaston (7th Fleet) esikunta johtaa operaatiot läntisellä Tyynellämerellä ja Intian valtamerellä. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, Public Domain

Yhdysvaltojen merivoimien numeroitujen laivastojen operaatio- ja vastuualueet. Esim. 7. Laivaston (7th Fleet) esikunta johtaa operaatiot läntisellä Tyynellämerellä ja Intian valtamerellä. Kuvalähde: commons.wikimedia.org, Public Domain

Merivoimien kokoonpano:

Merivoimiin kuuluu alueellisia merivoimajohtoportaita kuten Tyynenmeren laivasto, Euroopan merivoimajohto jne. Niiden lisäksi on kuusi suurta yhtymäesikuntaa, 2.–7. Laivaston esikunnat.

Meri-ilmavoimiin kuuluu 35 hävittäjälaivuetta, 14 sukellusveneentorjuntalaivuetta, 14 tiedustelu- ja elso-laivuetta ym. Meri-ilmavoimat tukeutuvat lähinnä lentotukialuksiin ja amfibiotukialuksiin.

Kalustoa:

 • 67 ydinkäyttöistä sukellusvenettä (14 strategista Ohio-luokka, 53 hyökkäyssukellusvenettä Ohio-, Los Angeles- ja Virginia-luokat)
 • 11 ydinkäyttöistä lentotukialusta (Gerald Ford- ja Nimitz-luokat)
 • 24 ohjusristeilijää (Ticonderoga-luokka)
 • 67 ohjushävittäjää (Arleigh Burke -luokka)
 • 19 fregattia (Freedom- ja Independence-luokat)
 • 9 amfibiotukialusta (America- ja Wasp-luokat)
 • 141 maihinnousualusta
 • Runsaasti kuljetus- ja huoltoaluskalustoa (mm. San Antonio-luokka)
 • 980 taistelulentokonetta (F-35C, F-16A/B, F/A-18B/C/D/E/F)
 • 107 sukellusveneentorjuntakonetta (P-3C, P-8A)
 • 158 elso-konetta (EA-18G)
 • 82 merivalvontakonetta (E-2C/D)
 • 600 helikopteria (MH-60R/S, MH-53E ym.)
 • 106 tiedustelulennokkia
 • Meri-ilmavoimien reservillä 83 taistelukonetta, 5 ilmatankkauskonetta, 40 kuljetuskonetta, 25 helikopteria

Kuvia kalustosta [Linkki sivulle Merivoimien kalustoa]