Yhdysvaltojen puolustusmenot

Puolustusmenot

 • 735 miljardia USD (= 623 mrd EUR) (2020)
 • Maailman suurimmat puolustusmenot: 39 % koko maailman ja 2/3 Nato-maiden puolustusmenoista
 • Puolustusmenojen osuus BKT:sta 3,2 % (2019), Nato-maiden korkein

Yhdysvaltojen budjetin menoeriä, joita yleensä lasketaan puolustusmenoiksi:

 • Puolustusministeriön budjetti, noin 640 mrd USD
 • Energiaministeriön budjetista ydinaseiden ylläpitokulut, 25 mrd USD
 • Sotilaallisten ulkomaanoperaatioiden (= sodankäynti) menot, noin 70 mrd USD

Lisää aiheesta

Presidentti Trumpin hallinnon esityksessä ”kansallisen puolustuksen” menoiksi lokakuusta 2020 lokakuuhun 2021 puolustusministeriön perusbudjetti on 636 mrd USD, minkä päälle tulevat mm.

 • ulkomaanoperaatioiden kustannukset 69 mrd USD,
 • ydinaseiden kehittämisen ja ylläpitämisen kustannukset 25 mrd USD, jotka sisältyvät energiaministeriön budjettiin.

Puolustusmenojen määrittely ja valtioiden vertailu niiden perusteella ei ole yksinkertaista ja riippuu siitä, mitä lasketaan puolustusmenoiksi. Esimerkiksi Euroopassa eläkemenot tilastoidaan yleensä puolustusmenoiksi, mutta ei Yhdysvalloissa. Erityisesti Yhdysvaltojen kohdalla vain puolustusministeriön budjetin katsominen antaisi puutteellisen kuvan. Yllä mainittujen lisäksi liittovaltion budjetissa on muitakin menoeriä, joita joissakin laskelmissa luokitellaan ”kansallisen turvallisuuden” menoiksi:

 • kotimaan turvallisuuden ministeriön budjetista noin 70 mrd USD
 • veteraaniasioiden ministeriön menot, noin 200 mrd USD
 • siviilitiedustelulaitosten budjetit, noin 60 mrd USD
 • Yhdysvaltojen antama kansainvälinen sotilasapu, 5 mrd USD
 • puolustushallinnon osuus liittovaltion velan korkomenoista, noin 150 mrd USD
 • puolustushallinnon eläkemenot, noin 900 mrd USD

Liittovaltion budjetista kansallisen puolustuksen osuus on n. 15 %. Suuri osuus johtuu pääasiassa liittovaltiojärjestelmästä, jossa osavaltioiden budjeteista rahoitetaan paljon sellaisia menoja, jotka esim. Suomessa sisältyvät valtion budjettiin. Suomessa puolustusbudjetin osuus valtion kokonaisbudjetista on 5,5 %.

Alla olevasta kuvasta näkyy Yhdysvaltojen puolustusmenojen kehitys inflaatiokorjattuna vuoden 2003 dollarin ostovoiman mukaisesti. Tilastossa erottuvat hyvin kansainvälisen politiikan kriisivaiheet: maailmansodat, varsinkin toinen maailmansota sekä Korean sota ja kylmän sodan tilanteen kiristyminen 1950-luvun alussa. Sotilasmenot jäivät suhteellisen korkealle tasolle, johon vielä Vietnamin sota 1960-luvun lopulla ja Reaganin varusteluohjelma 1980-luvulla toivat nousua. ”Terrorismin vastainen sota” 2000-luvun alussa merkitsi uutta puolustusmenojen selvää kasvuvaihetta.

Kuvalähde: commons.wikimedia.org, Congressional Research Service - Public Domain

Kuvalähde: commons.wikimedia.org, Congressional Research Service – Public Domain