Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä

  • Liittovaltio, jonka poliittiset valtasuhteet määritetty perustuslaissa
  • Vallan kolmijako:
    • lainsäädäntövalta: kaksikamarinen Kongressi
    • toimeenpanovalta: presidentin johtama hallinto
    • tuomiovalta: monentasoiset tuomioistuimet; korkein oikeus myös perustuslakituomioistuimena
  • Brittiläistyylinen vaalijärjestelmä: käytännössä kahden puolueen vallanjako (republikaanit ja demokraatit)

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen poliittinen järjestelmä on presidenttijohtoinen. Neljäksi vuodeksi valittava presidentti on valtionpäämies ja tärkein toimeenpanovallan käyttäjä, koska hän johtaa laajaa toimeenpanokoneistoa, jota kutsutaan hallinnoksi (Administration). Hallinnon huipulla on presidentin nimittämä Yhdysvaltojen hallitus (US Government), maassa ei siis ole pääministeriä. Hallituksen ministerit (secretary) ovat presidentin neuvonantajia ja toteuttavat hänen määräämäänsä politiikkaa. Presidentin hallintoon kuuluu runsaasti poliittisin perustein nimitettyjä korkeita virkamiehiä, jotka vaihtuvat presidentin ja hallituksen mukana.

Presidentin valtaa tasapainottavat Kongressin merkittävät valtaoikeudet, erityisesti lainsäädäntövalta ja budjettivalta. Presidentin hallinto tarvitsee liittovaltion budjetille Kongressin molempien kamarien hyväksynnän. Kaikille merkittäville virkanimityksille täytyy saada senaatin hyväksyntä. Tämä koskee jokaista ministeriä erikseen, kaikkia kenraaleja, suurlähettiläitä ja monia muita korkeita virkamiehiä. Presidentillä on veto-oikeus Kongressien säätämien lakien toimeenpanoon, mutta Kongressi voi kahden kolmasosan enemmistöllä kumota presidentin vedon ja määrätä lain voimaantulevaksi.

Kongressi jakautuu kahteen kamariin. Edustajainhuone (435 jäsentä) valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan yhden edustajan vaalipiireistä brittiläistyylisellä vaalilla. Edustajainhuoneen päätöksiä voidaan kumota tai hidastaa niiden täytäntöönpanoa senaatin tai presidentin päätöksillä. Edustajainhuoneen puhemiehellä on merkittävää vaikutusvaltaa.

100-jäseninen senaatti edustaa osavaltioita, joilla jokaisella on kaksi edustajaa (senaattoria) osavaltion koosta ja väkiluvusta riippumatta. Senaatin jäsenet valitaan kuudeksi vuodeksi niin, että joka toinen vuosi valitaan kolmasosa senaatin jäsenistä. Senaatin puheenjohtajana toimii varapresidentti, joka valitaan samanaikaisesti presidentin kanssa.

Tuomiovalta perustuu paljolti englantilaiseen tapaoikeuteen (common law), jossa tuomioistuinten aikaisemmat päätökset toimivat ohjeena uusille päätöksille. Valitusoikeus on laaja, mistä seuraa usein tapausten käsittelyn pitkittyminen. Ylimpänä laintulkitsijana ja valitusten käsittelijänä toimii korkein oikeus, johon kuuluu yhdeksän elinikäisesti nimitettyä tuomaria.