Yhdysvaltojen talous

  • Bruttokansantuote (2019, markkinahintaan laskettuna) 21 400 miljardia dollaria
    • Maailman suurin, mutta ostovoimalla mitattuna toiseksi suurin Kiinan jälkeen
    • BKT/capita: noin 65 000 USD (= n. 55 000 EUR)
    • Osuus maailmantaloudesta n. 15 %
  • Talouden rakenne: vahvasti palveluihin painottuva (80 %), teollisuus (20 %)
  • Maailman suurimmat kotimarkkinat
  • Johtava asema informaatio- ja kommunikaatioteknologian alalla

Lisää aiheesta

Markkinahinnoin eli valuuttakursseilla laskettuna Yhdysvaltojen kansantalous on maailman suurin. Ostovoimakorjattuna (purchase power parity) Kiinan talous on Yhdysvaltoja hieman suurempi.

Talousjärjestelmä on sekatalous, jossa laajan yksityisen sektorin lisäksi on myös verraten suuri julkishallinto (36 % BKT:sta).

Julkisen talouden velkaantumisaste on korkea, 116 % (2020), eli julkinen velka (lähes 25 000 mrd USD) ylittää BKT:n arvon. Liittovaltio joutuu maksamaan pelkkiä velkojen korkoja lähes 400 mrd USD vuodessa.

Yhdysvaltojen kauppatase on ollut jo kauan negatiivinen. Vuonna 2019 viennin arvo oli n. 2 500 mrd USD ja tuonti 3 100 mrd USD, joten kauppataseen alijäämä oli noin 600 mrd USD.

Tärkeimmät vientituotteet v. 2018 olivat teollisuustuotteet n. 74,8 %, maataloustuotteet 10,7 % sekä polttoaineet ja mineraalit 9,4 %. Tärkeimmät vientikohteet vuonna 2017 olivat Kanada, Meksiko, Kiina, Japani ja Britannia.

Tärkein tuonti: teollisuustuotteet 78,4 %, polttoaineet ja mineraalit 10,7 % ja maataloustuotteet 10,5 %. Tärkeimmät tuontimaat vuonna 2019 ovat Kiina, Kanada, Meksiko, Japani ja Saksa. Näiden osuus on noin puolet koko tuonnista.

Yhdysvallat on energiantuotannossaan viime vuosina kyennyt nostamaan huomattavasti omavaraisuuttaan uusilla tekniikoilla (liuskekaasu ja liuskeöljy) ja tuottaa maakaasua jo enemmän kuin kuluttaa sitä.

Yhdysvaltojen käyttämästä energiasta 70 % tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, 9 % ydinenergialla, 7 % vesivoimalla ja 14 % muilla uusiutuvilla energianlähteillä.

Yhdysvalloissa ei ole yleistä, kaikille kansalaisille käytettävissä olevaa terveydenhuoltoa. Terveydenhuolto on perustaltaan yksityinen tai työpaikkaan sidottu järjestelmä ja henkeä kohti lasketuilta kuluiltaan kallis. Se on ollut jo kauan uudistuspyrkimysten kohteena.