Venäjän ulkopolitiikan tavoitteet

  • Venäjän federaation ulkopoliittisessa konseptissa 2016 todetaan muun muassa ydinsodan ja muun laajamittaisen konfliktin todennäköisyys suurvaltojen välillä pieneksi.
  • Korostetaan hyvien  naapuruussuhteiden merkitystä.
  • Venäjän tulee myös estää jännitteiden ja konfliktipesäkkeiden syntymistä naapurimaiden alueilla.

Venäjän ulkoministeriö (MID) kuuluu Venäjän Federaation toimeenpanovaltaan ja on presidentin alainen organisaatio, jota säätelee Venäjän perustuslaki ja liittovaltion lait. Ulkoministeriön tehtävänä on valmistella ulkopoliittinen strategia, esitellä se presidentille ja toteuttaa päätetty ulkopoliittinen linja.

Ulkoministerinä on toiminut Sergei Lavrov (s. 1950) vuodesta 2004 alkaen.

Venäjä on YK:n turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen.

Lisää aiheesta

Vuonna 2016 presidentti Putinin ukaasilla otettiin käyttöön Venäjän federaation ulkopoliittinen konsepti (doktriini). Edellinen päivitys oli vuodelta 2013. Konseptissa todetaan muun muassa ydinsodan ja laajamittaisen konfliktin todennäköisyys pieneksi johtavien valtojen välillä. Naapurimaiden osalta korostetaan hyvien naapuruussuhteiden edistämistä. Toisaalta Venäjän tulee edistää ”olemassa olevien jännitteiden ja konfliktien pesäkkeiden tuhoamista niiden (naapurimaiden) alueilla sekä estettävä tällaisten pesäkkeiden ja konfliktien syntyminen”.

Ulkopolitiikan tärkeimpiä organisaatioita ovat suurlähetystöt ja konsulaatit eri maissa sekä edustus kansainvälisissä organisaatioissa. Ulkopolitiikan edustus on läsnä myös Venäjän rajavartiossa ja alueellisissa organisaatioissa.

Lähteitä ja linkkejä

Venäjän ulkoministeriö: http://www.mid.ru/

Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation: http://www.mid.ru/en/foreign_policy/