Venäjän turvallisuusuhat

Ulkoiset uhat jaetaan Venäjällä poliittisiin, tieteellis-teknisiin, sosiaalisiin, taloudellisiin ja informaatioon liittyviin uhkiin.

  1. Venäjän roolin heikkeneminen maailmantaloudessa valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen toimesta (esimerkiksi YK ja ETYj)
  2. Taloudellisten suhteiden heikkeneminen IVY-maiden kanssa
  3. Kansainvälisten poliittisten ja sotilaallisten yhteisöjen voimistuminen ja laajeneminen (esimerkiksi Nato)
  4. Vieraiden valtioiden vaikutuksen lisääntyminen Venäjän rajojen läheisyydessä
  5. Aseellisten konfliktit ja niiden järjestäminen lähellä Venäjän ja IVY-maiden rajoja
  6. Alueelliset vaatimukset Venäjälle (esimerkiksi Japani)
  7. Joukkotuhoaseiden leviäminen
  8. Kansainvälinen terrorismi
  9. Venäjän aseman heikkeneminen informaatio- ja tietokoneyhteyksien suhteen. Venäjä asema kansainvälisessä tietovirrassa on heikentynyt ja toisaalta Venäjään vaikutetaan vieraan informaation avulla
  10. Kansainvälisten organisaatioiden toiminnan aktivoituminen Venäjällä.

Lisää aiheesta

Sisäiset turvallisuusuhat:
Islamilaiset ääriliikkeet (terrorismi).
Huumausaineiden salakuljetus.
Lähialueiden konfliktien laajeneminen Venäjälle (esim. Ukraina).
Voimakas liikemiesten eliitti (ns. oligarkit).
Järjestäytynyt rikollisuus.
Varjotalous.
Kansalaisten epäluulo lakia ja järjestystä kohtaan.
Kasvavat tuloerot.
Valtion varojen epätasapainon jakautuminen (alueellinen eriarvoisuus).
Demografiset ongelmat.
Venäjän kansallisen turvallisuuden toimilla suojataan Venäjää, sen kansalaisia ja aluetta erilaisilta ulkoisilta ja sisäisiltä vaaroilta ja uhilta. Kansallinen turvallisuus varmistaa Venäjän kehityksen pidemmällä aikavälillä. Kansallisen turvallisuuden laki (2010) on keskeinen aihetta käsittelevä asiakirja. Muita tärkeitä asiakirjoja ovat muun muassa Venäjän federaation kansallisen turvallisuuden strategia, joka ulottuu vuoteen 2020 asti. Kansallisesta turvallisuudesta vastaavat presidentti ja turvallisuusneuvosto.

Islamilaisten ääriliikkeiden uhkaa lisäävät miljoonat Keski-Aasiasta Venäjälle tulleet siirtolaiset. Pääosa huumausaineista (heroiini) salakuljetetaan Afganistanin kautta. Lähialueiden konfliktien listaan voi lisätä kehityksen Pohjois-Koreassa ja Iranissa.

Varjotalouden osuus Venäjän BKT:sta oli vuonna 2017 lähes 34 %. Euroopassa Romania ja Bulgaria ovat samalla tasolla.

Järjestäytyneen rikollisuuden kehitys Venäjällä vuosina 2000–2016 on esitetty alla olevassa grafiikassa (rekisteröityjen tapausten lukumäärä tuhansina). Sininen väri tarkoittaa kokonaismäärää eri vuosina sekä punainen väri vakavia ja erittäin vakavia rikoksia.

Tuloerot ovat kasvaneet. Vuonna 2016 hallitsi 10 % väestöstä lähes puolta kansantulosta. Yhdysvalloissa ja Kanadassa 10% hallitsi 47 % ja Euroopassa 37 % kansantulosta. Köyhyysrajan alapuolella elää vajaat 20 miljoona ihmistä eli 13,5 % Venäjän väestöstä. Tilanne on hiukan parantunut, sillä vuonna 2006 eli 15,2 % väestöstä köyhyysrajan alapuolella.

Väestökehitys ilmenee alla olevassa grafiikassa. Sinisellä värillä on syntyneiden ja punaisella värillä kuolleiden määrä prosentteina eri vuosina.

Lähde: Venäjän Työ- ja sosiaaliministeriö

Lähteitä ja linkkejä

Foreign Policy 19.9.2016

Työ- ja sosiaaliministeriö: https://rosmintrud.ru/

Talouden tietosanakirja: www.grandars.ru

Kansallisen turvallisuuden konsepti: https://flot.com/nowadays/concept/conceptdoc1/

Kansallisen turvallisuuden sisäiset uhat: http:/economylit.online/…/vneshnie-ugrozyi-natsionalnoy-23090.html