VENÄJÄN ASEVOIMAT

Presidentti on asevoimien (Voopuženniy sily Rossiskoi federatsii) ylipäällikkö. Hänen alaisuudessaan on puolustusministeri, joka johtaa asevoimia.  Niihin kuuluu puolustushaaroja ja aselajeja sekä huolto- ja rakentajaorganisaatio. Yleisesikunnan päällikkö vastaa asevoimien operatiivisesta johtamisesta.

Lisää aiheesta

Venäjän asevoimilla on neljä avaintehtävää:
Torjua Venäjän turvallisuuteen tai intresseihin kohdistuvat sotilaalliset ja poliittiset uhat.
Tukea Venäjän taloudellisia ja poliittisia intressejä.
Avustaa muita viranomaisia ei-sotilaallisissa tehtävissä
Sotilaallisen voiman käyttö.
Asevoimille annetaan lisäksi vuotuiset tehtävät, esimerkiksi vuodelle 2018:
Oikeudellisen pohjan kehittäminen.
Viranomaisten välisen tietojen vaihdon tekninen kehittäminen.
Asevoimien tietoverkkojen kehittäminen ja informaatioturvallisuuden lisääminen.
Johto-organisaatioiden ja ministeriöiden johtavien virkamiesten kouluttaminen ja yhteistoimintakyvyn parantaminen.
Neljännen keskusvirastojen tieteellisen konferenssin toteutus.
Asevoimien käytössä on konfliktiluokitus: aseellinen konflikti → paikallinen sota → alueellinen sota → laajamittainen sota.

Asevoimien vahvuus on noin 900 000 sotilasta.

  • Maavoimat 280 000
  • Merivoimat 150 000
  • Ilma-avaruusvoimat 165 000
  • Strategiset ohjusjoukot 50 000
  • Ilmakuljetusjoukot 45 000
  • Rautatiejoukot 29 000
  • Johto ja logistinen tuki 180 000
    Puolisotilaallisten joukkojen vahvuus on 554 000 sotilasta. Reserviin kuuluu kaksi miljoonaa sotilasta. Reserviläinen vapautuu velvoitteista 50-vuotiaana.

Varusmiehen palvelusaika on 12 kuukautta, ja saapumiserän vahvuus on 150 000 sotilasta. Kutsunnat järjestetään keväällä ja syksyllä. Varusmiehiä on eniten maavoimissa – 42 % vahvuudesta (2017).

Lähteitä ja linkkejä

The Military Balance 2018

Venäjän puolustusministeriö: http://www.mil.ru

Kremlin sivusto: http://en.kremlin.ru/

Venäjän federaation sivusto: http://www.gov.ru/index_en.html