Asevoimien reformi 2018 – 2020 III vaihe

Lisää aiheesta

Asevoimien reformin 2008-2020 III vaihe

Venäjän sotilasreformissa 2008–2020 on menossa III eli viimeinen vaihe (2016–2020). Vuonna 2018 toteutettiin mobilisoitu reservi, joka tarkoittaa sopimuksen tehneiden reserviläisten sitoutumista yhteen harjoitukseen vuodessa, ja kertausharjoituksiin kerran kuukaudessa. Harjoituksiin osallistumisesta maksetaan erillinen korvaus.

Sotilasreformin yhtenä tavoitteena on ollut aseistuksen modernisointi, joka tarkoittaa vanhan asejärjestelmän päivittämistä tai kokonaan uutta järjestelmää. Joulukuussa 2015 asetettiin tavoitteeksi 30 prosentin modernisointi vuoteen 2015 mennessä. Joulukuussa 2016 modernisointiaste oli 58 prosenttia. Prosentuaalisesti tavoitteena on vuoteen 2020 mennessä 70 prosentin modernisointiaste. Toistaiseksi suunnitelmaa on kyetty noudattamaan aikataulun mukaisesti.

Modernisoinnin kehitys asevoimissa vuodesta 2013 alkaen on esitetty alla olevassa taulukossa. Luvut prosentteina.

Asetyyppi / Vuosi 2013  2015  2017  2020 
Sukellusveneet 47% 51% 59% 71%
Pinta-alukset 41% 44% 54% 71%
Lentokoneet 23% 37% 55% 71%
Helikopterit 39% 63% 76% 85%
Maasta laukaistavat ohjukset 27% 64% 100% 100%
Tykistö 51% 53% 59% 79%
Panssaroidut ajoneuvot 20% 37% 56% 82%
Monikäyttö-ajoneuvot 40% 48% 56% 72%
Lähde: Venäjän Puolustusministeriö: Plan devatel’nosti na 2013-2020 gg (Toimintasuunnitelma 2013-2020)

Aseistusohjelma on kohdannut useita ongelmia. Ensinnäkin ohjelma on jäänyt jälkeen tilaajan vaatimuksista. Tämä koskee erityisesti laivanrakennusta. Öljyn hinnan vaihtelut ja arvaamaton talouskehitys korruption ohella ovat vaikuttaneet puolustusbudjettiin. Krimin valtauksen (2014) seurauksena johtuneet sanktiot ovat merkittävästi vähentäneet aseteollisuuden mahdollisuuksia hankkia lännestä tietotekniikan laitteita ja komponentteja.