Venäjän maavoimat

Maavoimien tehtävänä on rauhan aikana ylläpitää jatkuvaa valmiutta, kouluttaa joukkoja ja osallistua rauhanturvatoimintaan. Konfliktin ja sodan aikana maavoimat torjuu vihollisen hyökkäykset alueellaan, suojaa Venäjää ja sen yhtenäisyyttä sekä kansallisia intressejä. 

Lisää aiheesta

Maavoimien sotilasvahvuus on noin 280 000 henkilöä. Maavoimien johtoon kuuluu 12 armeijan esikuntaa ja yksi armeijakunnan esikunta. Maavoimien erikoisjoukkoja ovat: tiedustelu-, viesti-, pioneeri-, suojelu-, tiejoukot ja huolto- ja elektronisen sodankäynnin joukot. Maavoimat on organisoitu divisiooniksi ja prikaateiksi.

Moottoroidun jalkaväen tärkeä ominaisuus on hyvä liikkuvuus. Lisäksi se kykenee nopeasti siirtymään taistelulajista toiseen ja vaihtamaan ryhmittymisaluetta. Panssarijoukot muodostavat maavoimien tärkeimmän iskuvoiman. Maavoimilla on käytössään yli 2 700 taistelupanssarivaunua, joista lähes puolet on T-72 -vaunuja. Muita tyyppejä ovat T-80 ja T-90. Varastoissa on yli 10 000 panssarivaunua.

Maavoimien ohjusjoukot on varustettu kaksoiskäyttöön soveltuvilla Iskander-ohjuksilla (SS-26 Stone) ja konventionaalisilla Iskander-ohjuksilla (SS-21B Scarab). Risteilyohjukset ovat kaksoiskäyttöisiä (9M728 eli SSC-7 ja 9M729 eli SSC-8). Tykistön ja heittimistön kalusto on esitetty oheisessa taulukossa (lähteenä Military Balance 2018).

Kalusto (mm) Nimitys Liikkuvuus Lukumäärä
122 Gvozdika telalavetti Telalavettisia tykkejä on 1 600 kappaletta (varastoituna yli 4 200 kappaletta).
152 Akatsija telalavetti
203 Malka telalavetti
152 Msta-B vedettävä Vedettäviä tykkejä on käytössä ja varastoissa yhteensä noin 12 500 kappaletta.
122 D-30 ja M-30 vedettävä
130 M-46 vedettävä
152 Giatsint-B vedettävä
120 (krh) Nona-SVK pyöräajoneuvo Käytössä noin 200 kappaletta.
120 (krh/tykki) Nona-K vedettävä
122 (rakh) Grad/Tornado pyöräajoneuvo Käytössä ja varastoissa noin 4 000 kappaletta.
220 (rakh) Uragan pyöräajoneuvo
300 (rakh) Smertš pyöräajoneuvo
82 (krh) Podnos (2B14) kannettava Heittimiä on käytössä ja varastoissa noin 4 000 kappaletta.
120 (krh) Sani vedettävä
240 (krh) Tulpan telalavetti

Maavoimien ilmatorjuntakaluston muodostavat pitkän kantaman (yli 100 kilometriä) S-300 –ohjukset (Gladiator/Giant ja SA-23). Keskipitkän kantaman ohjuksia (30-70 kilometriä) ovat BUK-M1-ohjukset (SA-11 Gadfly), BUK-M2- ja BUK-M3 -ohjukset (SA-17 Grizzly).

Lyhyen kantaman ohjuksia (alle 30 kilometriä) ovat telalavettinen TOR-järjestelmä (SA-15 Gauntlet), telalavettinen ohjuksin ja tykein varustettu Tunguska-järjestelmä (SA-19 Grison), pyöräajoneuvoon sijoitettu Osa-järjestelmä (SA-8 Gecko), telalavettinen Strela-10 (Sa-13 Gopher), alle 10 kilometriin yltävät olkapäältä laukaistavat Iglat (SA-16 Gimlet , SA-18 Grouse ja SA-24 Grinch), Strela (SA-14 Gremlin) ja Verba (9K333). Ammusilmatorjunnassa käytetään 23 mm:n ilmatorjuntakanuunoita, 23 mm:n telalavettisia ZSU-23-4 –kanuunoita (Šilka) ja 57 mm:n S-60 –kanuunoita.

Taistelutehtäviä varten on luotu pataljoonien taktisia ryhmiä (taisteluosastoja). Niiden määräksi on suunniteltu 125 ryhmää. Taktisen ryhmän vahvuus on 700–800 miestä, ja prikaati tai rykmentti muodostaa kaksi taktista ryhmää. Tyypilliseen taktiseen ryhmään kuuluu yksi panssarivaunukomppania, kolme jalkaväkikomppaniaa, yksi panssarintorjuntakomppania, kaksi kenttätykistöpatteria ja kaksi ilmatorjuntapatteria.

Lähteitä ja linkkejä

The Military Balance 2018

TASS 14.9.2015

Novaja Gazeta

Militaryarms.ru

Sputniknews.com