Venäjän sotilaspiirit

Lisää aiheesta

Venäjä on jaettu neljään sotilaspiiriin, joita ovat Läntinen (esikunta Pietarissa), Keskinen (esikunta Jekaterinburgissa), Eteläinen (esikunta Rostovissa) ja Itäinen sotilaspiiri (esikunta Habarovskissa). Sotilaspiirin komentajalla on alaisinaan alueensa joukot puolustushaarasta riippumatta (pl. suoraan presidentin alaisuudessa olevat joukot). Sotilaspiiriin rinnastettava aue on Strateginen johtoporras Pohjoinen (esikunta Severomorskissa)

Taulukossa on esitetty sotilaspiirien tärkeimpien joukkojen lukumäärä. Reservinä sotilaspiireillä on yhteensä 11 prikaatia, joista yksi on maahanlaskuprikaati.

Sotilaspiiri Armeijan esikunta Divisioona (mtjv, ps, maahanl.) Prikaati (mtjv, ps, maahanl.) Ohjusprikaati Tykistöprikaati Ilmapuol.
prikaati
Läntinen 3 7 4 3 4 3
Keskinen 2 1 6 2 3 3
Eteläinen 3 3 7 2 3 4
Itäinen 4 1 13 4 4 4
Yht. 12 12 30 11 14 14

Sotilaspiirien toiminta- ja puolustussuunnat ja muut tehtävät:

Läntisen sotilaspiirin puolustussuuntana on Nato-maat. Lisäksi sen tehtävänä on valvoa Ukrainaa ja vastata Kaliningradin puolustuksesta.

Keskisen sotilaspiirin toimintasuunta on Keski-Aasia. Lisäksi sotilaspiiri on merkittävä sotateollisuuden alue. Sotilaspiiri täydentää tarvittaessa muita sotilaspiirejä.

Eteläisen sotilaspiirin toimintasuuntia ovat Ukraina ja Kaukasia.

Itäisen sotilaspiirin toimintasuuntia ovat Kiina, Mongolia ja Tyynenmeren rannikot.

Kuolan – Arkangelin alueella toimii Strateginen johtoporras Pohjoinen (OSK Sever)(esikunta Severomorskissa). Johtoportaasta käytetään myös nimitystä ”viides sotilaspiiri”. Sen perustana on Pohjoinen laivasto, ja siihen kuuluu maavoimien kaksi prikaatia, pinta-aluksia, sukellusveneitä, laivaston ilmavoimia, rannikko- ja ilmapuolustusjoukkoja. Strategisen johtoportaan tehtävänä on Venäjän kansallisten etujen turvaaminen arktisella alueella (luonnonvarat ja pohjoinen merireitti). Johtoportaan joukkojen vahvuus on noin 90 000 sotilasta. Strategisella johtoportaalla on sotilaspiirin status, ja se on Kansallisen puolustuksen johtokeskuksen (ven. lyhenne НЦУО) alainen.


 

SAVX0320 1 SKansallisen puolustuksen johtokeskus Moskovassa toimii yleisesikunnan alaisena. Se vastaa Venäjän asevoimien keskitetystä johtamisesta sekä johtaa meri- ja ilmavoimien toimintaa. Lisäksi johtokeskus seuraa maailman sotilaspoliittista ja Venäjän strategisten suuntien tilannetta sekä Venäjän yhteiskuntapoliittista kehitystä.

Lähteitä ja linkkejä

The Military Balance 2018 (IISS)

Russian Defense Policy

Venäjän puolustusministeriö

RIA-novosti

Russian RT https://www.rt.com/news

Asevoimat: http://eng.mil.ru/en/index.htm

http://sofrep.com/38980/russia-arctic-osk-sever-arctic-security/ 

http://www.rg.ru/2014/09/10/sever-site.html