Venäjän talouden tunnuslukuja

Venäjän talouden tunnuslukuja (2017)

  • BKT 1400 mrd euroa
  • BKT:n muutos 1,5 % (-0,2 % vuonna 2016)
  • Työttömyys 5,2 % (5,5 % vuonna 2016)
  • Inflaatio 2,5 % (5,4 % vuonna 2016)
  • Keskipalkka 595 euroa (495 euroa vuonna 2016)
  • Tavaravienti 353 mrd USD (283 mrd vuonna 2016)
  • Tavaratuonti 237 mrd USD (191 mrd vuonna 2016)

Vararahastoja ovat Reservirahasto ja Kansallisen hyvinvoinnin rahasto. Reservirahaston 90 miljardia dollaria on käytetty budjettialijäämien kattamiseen. Kansallisen hyvinvoinnin rahastossa on edelleen (2018) noin 50 miljardia dollaria.

Lisää aiheesta

BKT:n ennustetaan kasvavan lähivuosina noin kahden prosentin vauhdilla. Toimeentulominimi on noin 150 euroa kuukaudessa henkilöä kohden. Näitä ihmisiä on arviolta (2018) noin 20 miljoonaa. Inflaation arvioidaan pysyvän runsaan kahden prosentin raameissa.

Vuonna 2017 Suomen tavara- ja palveluvienti Venäjälle kasvoi lähes 20 prosenttia ollen arvoltaan vajaat viisi miljardia dollaria. Venäjän osuus Suomen koko tavara- ja palvelusviennistä oli runsaat viisi prosenttia.

Suomen Pankin (Bofitin) ennusteen mukaan Venäjän keskeisenä tulonlähteenä olevan öljyn hinnan arvioidaan lähiaikoina pysyvän 60–65 dollarissa tynnyriltä. Öljyn hinnan lasku merkitsee Venäjän talouskasvun hidastumista.

Lähteitä ja linkkejä

Suomen pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos www.bofit.fi

Venäjän aika 2/2018. Sivusto https://www.venajanaika.fi/

Venäjän tilastovirasto Rosstat http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/

Venäjän keskuspankki CBR https://www.cbr.ru/eng/

Venäjän finanssiministeriö MinFi http://old.minfin.ru/en/

IMF https://www.imf.org/external/index.htm