Asevoimien johto

  • Ylipäällikkönä toimii presidentti.
  • Puolustusministeri johtaa asevoimia presidentin alaisena.
  • Kansallinen turvallisuusneuvosto (National Security Council) toimii presidenttiä avustavana elimenä.
  • Puolustushaarojen esikuntapäälliköiden neuvosto (Joint Chiefs of Staff) avustaa sekä presidenttiä että kansallista turvallisuusneuvostoa.
  • Puolustushaarojen komentajat ja alueellisten johtoportaiden komentajat johtavat joukkoja.

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen asevoimien johto-organisaatio on monitahoinen yhdistelmä poliittisesta ja sotilasjohdosta. Ylipäällikkö ja puolustusministeri ovat siviilejä, vaikka noissa tehtävissä saattaa palvella myös sotilastaustaisia henkilöitä.

Esikuntapäälliköiden neuvosto on ylin sotilaallinen neuvonantoelin, jossa on seitsemän jäsentä. Sen puheenjohtaja on Yhdysvaltojen sotilashierarkiassa ylinnä.

Operatiivisesta johtamisesta vastaavat yleensä alueellisten johtoportaiden komentajat tai erikseen muodostettavan voimaryhmän tai operaation komentajat.