Puolustusbudjetti

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuuden vuosibudjetti on nykyisin noin 1 000 miljardia dollaria sisältäen

  • kansallisen puolustuksen, lähinnä puolustusministeriön, budjetin, noin 700 mrd dollaria (2018),
  • muiden hallinnonhaarojen menoja, mm. eläke- ja veteraanikuluja noin 200 mrd dollaria
  • siviilitiedustelulaitosten budjetit noin 60 mrd dollaria,
  • ulkomaantoimintoja noin 50 mrd dollaria,
  • kotimaan turvallisuuden (homeland security) noin 50 mrd dollaria sekä
  • korkomenoja noin 110 mrd dollaria.

Lisää aiheesta

Kansallisen turvallisuuden budjetin laskuperusteet vaihtelevat jonkin verran eri tilastoissa.
Puolustusministeriön ”perusbudjetti” 2018 on noin 620 mrd dollaria, minkä lisäksi tulevat mm. ulkomaisten sotilasoperaatioiden kulut (60 mrd USD) ja ydinaseistuksen ylläpitokuluja. Huomattavan kuluerän tuottavat sotilashenkilöstön eläkkeet ja veteraanikulut (n. 200 mrd USD) sekä ulkoministeriön ja kotimaan turvallisuusministeriön kulut (n. 110 mrd USD). Lukuisten tiedustelulaitosten kulut ovat yhteensä noin 80 mrd dollaria, joista suurin osa on puolustusministeriön budjetin ulkopuolista

US defense spending 1910 to 2007

rahoitusta.

Erilaisilla laskutavoilla päädytään hahmottamaan kansallisen puolustuksen vuosittaiset kokonaiskulut ainakin 1 000 miljardin dollarin suuruusluokkaan.

Oheisesta kuvasta Yhdysvaltojen puolustusmenojen kehitys inflaatiokorjattuna vuoden 2003 dollarin ostovoiman mukaisesti. Tilastossa erottuvat hyvin kansainvälisen politiikan kriisivaiheet: maailmansodat, varsinkin toinen maailmansota sekä Korean sota ja kylmän sodan tilanteen kiristyminen 1950 -luvun alussa. Sotilasmenot jäivät suhteellisen korkealle tasolle, johon vielä Vietnamin sota 1960-luvun lopulla ja Reaganin varusteluohjelma 1980-luvulla toivat nousua. ”Terrorismin vastainen sota” 2000-luvun alussa merkitsi uutta puolustusmenojen selvää kasvuvaihetta.

Lähde: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Armed_Forces#/media/File:US_defense_spending_1910_to_2007.png

usa7

Yhdysvaltojen puolustusministeriön julkaisema laskelma perusbudjetin kasvusta vuosina 2000-2014 inflaatiokorjattuna osoittaa noin 110 miljardin lisäystä.

Lähde: https://www.cbo.gov/publication/49764

Esitys puolustusmenoiksi 2018-2019 (kansallisen turvallisuuden kokonaismenot)

Presidentti Trumpin esitys sotilasmenoiksi lokakuusta 2018 lokakuuhun 2019 sisältää menoja 892 mrd dollaria, joista puolustusministeriön perusbudjetti on 617 mrd USD. Siihen on lisättävä mm. kustannukset ulkomaisista operaatioista 69 mrd USD. Muiden ministeriöiden osallistuminen puolustustehtäviin maksaa 181 mrd USD