Poliittinen järjestelmä

  • Yhdysvallat on liittovaltio, jonka poliittiset valtasuhteet on määritetty perustuslaeissa.
  • Vallan kolmijako: lainsäädäntövalta kongressilla, toimeenpanovalta presidenttijohtoisella hallituksella ja tuomiovalta, jossa korkein oikeus toimii myös perustuslakituomioistuimena.
  • Vaalijärjestelmä on tuottanut käytännössä kahden puolueen (republikaanit ja demokraatit) vallanjaon.

Lisää aiheesta

Liittovaltiovaltiorakenne kuvastuu kongressissa. Se jakaantuu kahteen kamariin: Edustajainhuoneen 435 jäsentä valitaan yhden edustajan vaalipiireistä, ja senaatti puolestaan edustaa osavaltioita, joilla jokaisella on kaksi edustajaa (senaattoria) väkilukuun katsomatta.

Edustajainhuone käyttää perustavaa lainsäädäntö- ja budjettivaltaa, mutta sen tekemiä päätöksiä voidaan kumota tai hidastaa niiden täytäntöönpanoa senaatin tai presidentin päätöksillä.

Presidentti on keskeinen toimeenpanovallan käyttäjä ja johtaa hallitusta, josta käytetäänkin nimitystä hallinto (Administration). Presidentti käyttää veto-oikeutta estääkseen kongressien säätämien lakien toimeenpanon, mutta kongressi voi silti kahden kolmasosan enemmistöllä määrätä lain voimaantulevaksi.

Tuomiovalta perustuu paljolti tapaoikeuteen, jossa tuomioistuinten aikaisemmat päätökset toimivat ohjeena uusille päätöksille. Valitusoikeus on laaja, mistä on seurannut usein tapausten käsittelyn pitkittyminen. Ylimpänä laintulkitsijana ja valitusten käsittelijänä toimii korkein oikeus, johon kuuluu yhdeksän elinikäisesti nimitettyä tuomaria.