Turvallisuuspolitiikan organisaatiot

  • Laki kansallisen turvallisuuden organisaatioista (National Security Act) on kylmän sodan alkuvaiheen vuosilta 1947-1949.
  • Silloin perustettiin puolustusministeriö (Department of Defense).
  • Muodostettiin itsenäiset ilmavoimat (Air Force).
  • Puolustushaarat (military branches) alistettiin puolustusministeriölle.
  • Perustettiin Kansallinen turvallisuusneuvosto (National Security Council) koordinoimaan turvallisuuspolitiikkaa.
  • Muodostettiin Keskustiedustelupalvelu CIA.