USA:n talous

  • Yhdysvaltojen BKT (2018, markkinahintaan laskettuna) noin 20 000 miljardia dollaria
  • Osuus maailmantaloudesta on noin 15 prosenttia (2018)
  • Ostovoimalla mitattuna USA:n BKT on maailman toiseksi suurin (Kiinan jälkeen).
  • BKT/capita: noin 59 000 USD
  • Talouden rakenne: vahvasti palveluihin painottuva (80 %), toisella sijalla teollisuus (20 %)
  • Maailman suurimmat kotimarkkinat
  • Johtava asema informaatio- ja kommunikaatioteknologian alalla

Lisää aiheesta

Yhdysvaltojen kansantalous on maailman suurin markkinahinnoin laskettuna. Kiina on samaa luokkaa, ostovoimakorjattuna Yhdysvaltoja jopa hiukan suurempi.

Julkinen velka on noin 18 000 mrd USD, mikä vastaa lähes yhden vuoden BKT:ta.

Yhdysvaltojen kauppatase on ollut jo pitkään negatiivinen. Vuonna 2017 viennin arvo oli 1 550 mrd USD ja tuonti 2 360 mrd USD.

Tärkeimmät vientituotteet v. 2017 olivat koneet, laitteet ja ajoneuvot sekä teollisuuden komponentit n. 76 %, kulutustavarat 15 % ja elintarvikkeet 9 %. Tärkeimmät vientimaat: Kanada 18 %, Meksiko 16 %, Kiina 8 % ja Japani 4 %.

Tärkein tuonti: investointitavarat 30 %, kulutustavarat, ml. ajoneuvot 32 %, teollisuuden raaka-aineet 18 %, raakaöljy 8 % ja maataloustuotteet 5 %. Tärkeimmät tuontimaat: Kiina 22 %, Kanada 13 %, Meksiko 13 %, Japani 5,8 % ja Saksa 5 %.

Yhdysvallat on energiatuotannossaan viime vuosina nostanut uusilla tekniikoilla huomattavasti omavaraisuuttaan.

Talousjärjestelmää voi luonnehtia sekataloudeksi, jossa laajan yksityisen sektorin lisäksi on myös verraten suuri julkishallinnon osuus (36 % BKT:sta).

Terveydenhuolto on perustaltaan ollut yksityinen tai työpaikkaan sidottu järjestelmä ja henkeä kohti lasketuilta kuluiltaan kallis. Se on ollut jo pitkään uudistuspyrkimysten kohteena. Yhdysvalloissa ei ole yleistä, kaikille kansalaisille käytettävissä olevaa terveydenhuoltoa.