Venäjän asevoimat

Huom. Kaikki, mitä asevoimista tässä kirjoitetaan, on muutoksessa Ukrainan sodan myötä. Venäjä kehittää asevoimiaan sodan kokemusten myötä, ja myös kalustomäärät muuttuvat sekä tappioiden että uudistuotannon myötä.

Asevoimien tehtävät

 • Sotilaallisen tai sotilaspoliittisen turvallisuusuhan ja Venäjän intresseihin kohdistuvan uhan torjunta (pidäkkeen muodostaminen)
 • Venäjän taloudellisten ja poliittisten intressien suojaaminen
 • Rauhan aikana kyettävä selviytymään ilman laajaa mobilisaatiota kahdesta samanaikaisesta aseellisesta konfliktista
 • Sodan aikana tulee kyetä käymään kahta samanaikaista paikallista sotaa

Puolustusmenot: noin 60 mrd EUR (2022)

 • Vuoden 2022 budjettiluku ei vastaa todellisuutta Ukrainassa käytävän hyökkäyssodan takia: ks. seuraavat luvut.
 • Median mukaan Venäjä käytti tammi-helmikuussa 2023 noin 24 miljardia euroa puolustusmenoihin eli 282 % enemmän kuin vuotta aiemmin samana ajanjaksona.
 • Kahden kuukauden menot vastaavat yli 40 % koko vuodelle suunnitellusta puolustusbudjetista. Reutersin tiedot ovat peräisin Venäjän valtiokonttorista.
 • Venäjän talouden arvioinnin vaikeus koskee myös puolustusbudjetin arviointia.
  • Puolustusmenot moninkertaiset ilmoitettuihin lukuihin verrattuna

Asevoimien vahvuus (2023), yht. 1 190 000 sotilasta

 • maavoimat 550 000
 • merivoimat 145 000
 • ilma-avaruusjoukot 165 000
 • strategiset ohjusjoukot 50 000
 • maahanlaskujoukot 40 000
 • erikoisjoukot 1 000
 • rautatiejoukot 29 000
 • johto ja huolto 180 000
 • yksityisissä palkka-armeijoissa noin 50 000
 • puolisotilaalliset joukot ml. Kansalliskaarti 559 000
 • reservi 2 000 000
 • reservissä ollaan 50-vuotiaaksi
 • varusmiespalveluksen pituus vuosi; sen aikana voi solmia sopimussotilassopimuksen (2 v)

Rautatiejoukot

Rautatiet ovat Venäjälle tärkeitä maan valtavan koon ja pitkien välimatkojen sekä asevoimien huolto- ja logistiikkajärjestelmän toimintaperiaatteen takia. Rautatiejoukkojen tehtävänä on rakentaa ja varsinkin ylläpitää rautateitä. Joukkojen vahvuus on 29 000 sotilasta, ja joukot muodostuvat armeijakuntien esikunnista, erillisistä prikaateista, joukko-osastoista ja laitoksista. Rautatiejoukot kuuluvat Venäjän asevoimiin.

Asevoimien kokoonpano ja johtosuhteet

Aseellisen voiman käyttö

Asevoimien tehtävien täyttämiseksi ylläpidetään taistelu- ja liikekannallepanovalmiutta (ml. ydinaseet), jotta voidaan torjua Venäjään tai sen liittolaisiin kohdistuva uhka. Lisäksi ylläpidetään alueellinen puolustus. Asevoimia voidaan käyttää rauhan aikana seuraaviin tehtäviin:

 • osittainen tai täysi strateginen ryhmittyminen, taisteluvalmiuden ylläpito ja mahdollinen ydinpidäkkeen käyttö
 • liittolaisvelvoitteiden toimeenpano kansainvälisten tai valtioidenvälisten sopimusten perusteella
 • taistelu kansainvälistä terrorismia, ääriliikkeitä ja separatismia vastaan
 • rauhanturvaoperaatiot osana kansainvälistä organisaatiota
 • järjestyksen turvaaminen poikkeusolosuhteissa tai sotatilassa yhdellä tai useammalla Venäjän alueella
 • valtakunnan rajojen turvaaminen ilmatilassa ja veden alla
 • tarvittava voiman käyttö kansainvälisissä sanktioissa YK:n turvallisuusneuvoston päätösten mukaisesti
 • ekologisten katastrofien tai muiden poikkeustilanteiden ehkäisy ja seurauksien jälkihoito

Sotilaallista voimaa käytetään maan turvallisuuden takaamiseen:

 • aseellisessa konfliktissa
 • paikallisessa sodassa, alueellisessa sodassa ja laajamittaisessa sodassa