Yhdysvaltojen talous

  • bruttokansantuote (2023, markkinahintaan laskettuna) 26 854 miljardia dollaria
    • maailman suurin talous, ostovoimalla mitattuna toiseksi suurin Kiinan jälkeen
    • BKT per capita: noin 80 000 USD
    • osuus maailmantaloudesta n. 15 %
  • talouden rakenne: palvelut 80 %, teollisuus 19 %
  • maailman suurimmat kotimarkkinat
  • johtava asema informaatio- ja kommunikaatioteknologian alalla

Markkinahinnoin eli valuuttakursseilla laskettuna Yhdysvaltojen kansantalous on maailman suurin. Kun otetaan huomioon ostovoiman maakohtaiset erot (purchase power parity), Kiinan talous on Yhdysvaltoja hieman suurempi. Vaikka Yhdysvaltojen BKT per capita on korkea, varallisuus on jakautunut epätasaisesti ja lähes 12 % yhdysvaltalaisista elää köyhyysrajan alapuolella. Yhdysvalloissa ei ole yleistä, kaikille kansalaisille käytettävissä olevaa terveydenhuoltoa. Terveydenhuolto on perustaltaan yksityinen tai työpaikkaan sidottu järjestelmä ja henkeä kohti lasketuilta kuluiltaan kallis. Se on ollut jo kauan uudistuspyrkimysten kohteena.

Yhdysvaltojen työttömyysaste on suhteellisen matala (3,4 % v. 2023) samoin kuin inflaatio (4,9 % v. 2023). Julkisen talouden velkaantumisaste on kuitenkin korkea (122 % v. 2023), ja julkinen velka (lähes 31 000 mrd USD) ylittää BKT:n arvon. Liittovaltio joutuu maksamaan pelkkiä velkojen korkoja lähes 400 miljardia dollaria vuodessa.

Liittovaltion budjetin (6 300 mrd USD v. 2022; 25,1 % BKT:sta) suurimmat kokonaisuudet ovat sosiaaliturvaan ja terveydenhuoltoon liittyvät osat (n. 16 % BKT:sta) ja puolustusmenot (3 % BKT:sta).

Yhdysvaltojen kauppatase on ollut jo kauan negatiivinen. Vuonna 2022 viennin arvo oli n. 3 009 miljardia dollaria ja tuonti 3 957 miljardia dollaria, joten kauppataseen alijäämä oli lähes 1 000 miljardia dollaria. Tärkeimmät vientituotteet v. 2022 olivat teollisuustuotteet 74,8 %, maataloustuotteet 10,7 % sekä polttoaineet ja mineraalit 9,4 %. Tärkeimmät vientikohteet vuonna 2022 olivat EU (19 %), Kanada (18 %), Meksiko (16 %), Kiina (8 %) ja Japani (4 %). Tärkeimmät tuontituotteet vuonna 2022 olivat teollisuustuotteet 78,4 %, polttoaineet ja mineraalit 10,7 % ja maataloustuotteet 10,5 %. Tärkeimmät tuontimaat vuonna 2022 olivat Kiina (21 %), EU (19 %) Meksiko (13 %), Kanada (13 %) ja Japani (6 %). Näiden osuus on noin kaksi kolmasosaa koko tuonnista.

Yhdysvaltojen käyttämästä energiasta 79 % tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla (öljy 36 %, maakaasu 32 % ja hiili 11 %), 8 % ydinenergialla ja 12 % uusiutuvilla energianlähteillä. Yhdysvallat on energiantuotannossaan viime vuosina kyennyt nostamaan huomattavasti omavaraisuuttaan uusilla tekniikoilla (liuskekaasu ja liuskeöljy) ja tuottaa maakaasua jo enemmän kuin kuluttaa sitä. Vuodesta 2019 lähtien Yhdysvallat on ollut kokonaisenergian nettoviejä (4 % tuotannosta).