Estlands Armén

Uppdrag:

 • utbilda och upprätthålla beredskap och försvarsvilja
 • höja beredskapen
 • skydda den territoriella integriteten och försvarsstrid
 • arrangera mottagandet av allierad hjälp

Styrka och sammansättning:

 • 1 500 stamanställda + 2 600 beväringar
 • en division

Divisionen har två brigader:

 • 1. Mekaniserade infanteribrigaden
  • två infanteribataljoner
  • underrättelse-, artilleri-, luftvärns-, pionjär- och underhållsbataljoner
  • pansarvärns- och spaningskompanier samt stabs- och signalkompani
 • 2. Motoriserade infanteribrigaden
  •  två infanteribataljoner, artilleri-, luftvärns-, pionjärbataljoner samt pansarvärn- och spaningskompanier samt stabs- och signalkompani

Arméns viktigaste material:

 • CV90-pansarskyttevagnar
 • Sisu 180-XA och 188-seriens manskapstransportfordon
 • 155 mm K9 Thunder -bandhaubitser, 155 och 122 mm artilleripjäser
 • Bärbara pansarvärns- (Javelin, Spike) och luftvärnsrobotar (Mistral)

CV90-pansarskyttevagn. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Andrii Nikolaienko – Pexels.com, Copyrighted free use

155 mm fältkanon FH-70. Bildkälla: commons.wikimedia.org, By Hunini – Own work, CC BY-SA 4.0