Estlands Marinen

Uppdrag:

  • i fredstid att säkra Estlands territorialvatten
  • i krigstid försvara sjöförbindelser och hamnar

Marinen röjer minor från världskrigen samt deltar aktivt i Natos minröjningsavdelning och övningar

Styrka och viktigaste materiel:

  • styrka: 300 marinsoldater + 100 beväringar
  • 3 Sandown-klass minspanare
  • Lindormen-klass stödfartyg

Sandown-klass minspanare