Estlands försvarspolitik

Målsättningen är att bevara den statliga självständigheten och suveräniteten samt säkra landområdet, luftrummet och territorialvattnen samt rättsordningen.

  • Försvarssystemet samt dess trovärdighet baserar sig på allmän värnplikt, mobiliseringen av reserver och nationella resurser samt hjälpen från Natoallierade.
  • Uppgifter för försvarspolitiken: stöd till samhället samt civilmyndigheterna och mottagande av de allierades hjälp.
  • Ett aktivt deltagande i speciellt Nato- och USA-ledda internationella operationer.
  • Natos försvarsplanering och därav ledde övningar och alliansförstärkningar för att säkra en trovärdig militär prestationsförmåga och tröskelfunktion som förhindrar ett anfall.
  • Viktigaste enskilda mål för försvarspolitiken: material- och utrustningsstöd till Ukraina samt införande av trupper och tung beväpning från andra Nato-länder till Estland.
  • Försvarsbudget: 771 milj. EUR dvs. c. 2,35 % av BNP (2022)