Frankrikes armén

Styrka 2023: 114 800 soldater i aktiv tjänst), 25 750 i reserven

Uppgifter

 • flertalet uppgifter både i Frankrike och utomlands
 • trupper utbildade för och står till förfogande för den politiska ledningen
 • i hemlandet deltagande skyddande och stödande av franska medborgare bl.a. vid naturkatastrofer
 • i utlandet evakuering av franska medborgare och allierade, stödande av civilbefolkningen genom att stabilisera farliga områden, stödande av lagliga regeringar

Arméns trupper

Ledningselement

 • arme-armékårsstab (CRR-FR), två staber på divisionsnivå

Operativa trupper

 • pansardivision (två pansarbrigader och en bepansrad stridsgrupp/Förenade Arabemiraten)
 • mekaniserad division (lätt pansarbrigad, fransk-tysk mekaniserad brigad, mekaniserat regemente/Djibouti)
 • infanteridivision (bergsbrigad, fyra infanteriregementen/utomeuropeiska territorier, infanteribataljon/Elfenbenskusten, infanterikompani/Mayotte)
 • luftburna trupper: Luftlandsättningsbrigad, luftlandsättningsregemente (La Reunion)
 • övriga operativa trupper: Amfibiebrigad, Helikopterbrigad (tre helikopterregementen), Regemente för obemannade fjärrstyrda luftfarkoster (Drone), Luftvärnsregemente
 • främlingslegionen
  • styrka 9 000 soldater

Arméns utrustning

 • 215 Leclerc-stridsvagnar
 • 245 AMX-10RC-pansarskyttefordon/spaningspansarvagnar
 • 64 spaningsfordon (24 EBRC Jaguar, 40 ERC-90D Sagaie)
 • 706 infanteristridsfordon
 • 2 499 pepansrade persontransportfordon
 • 245 artilleripjäser (fältkanoner, raketkastare, granatkastare)
 • 338 helikoptrar (67 stridshelikoptrar, 104 multirollhelikoptrar, 167 transporthelikoptrar)

I organisationsreformen 2016 återinförde man divisionsnivån i organisationen och 1. och 3. divisionen återupprättades.  Stommen till respektive division utgörs av tre brigader (två pansarbrigader, två medeltunga brigader och två lätta brigader) samt de franska delarna av den fransk-tyska brigaden. Varje division har en styrka på 25 000 soldater. Tillsammans bildar de en gemensam Scorpion-styrka på 50 000 soldater, som inrättades i organisationsreformen 2016. Scorpion-styrkan är en del av arméförbandens ledningsorgan.

Under omorganisationen av landstyrkorna 2016 organiserades flera ledningsorgan för landstyrkorna direkt under arméstaben:

 • ledningsstaffeln för arméförbanden (Le Commandement des Forces Terrestres, CFT)
 • ledningsstaffeln för arméflygförbanden (Le Commandement de l’Aviation Légère de l’Armée de Terre, COM ALAT)
 • ledningsstaffeln för arméns specialförband (Le Commandement des Forces Spéciales Terre, COM FST)
 • ledningsorgsstaffeln för arméns styrkor på det nationella territoriumet (Le Commandement Terre pour le Territoire National, COM TN)
 • ledningsstaffeln för Främlingslegionen (Le commandement de la Légion étrangère, COM LE).