Franska Främlingslegionen

  • Grundades 1831
  • Den franska arméns elitenhet
  • Styrka (2023): 9 000 soldater

Ledningsstaffeln för Främlingslegionen (Le Commandement de la Légion étrangère, COM LE) är ett ledningsorgan underställd Frankrikes arméstab. Kommendören för Främlingslegionen står under direkt befäl av kommendören för Armén. Trupper underställda kommendören för Främlingslegionen är 1. Främlingslegionregementet (Le 1er régiment étranger), 4. Främlingslegionregementet (Le 4e régiment étranger) och enheten ansvarig för rekrytering till Främlingslegionen. De återstående enheterna är under befäl av Främlingslegionens regionala ledningsorgan och kommendörerna för de operativa förbanden. Främlingslegionens ledningsstaffel är belägen i Aubagne.

Främlingslegionen är en styrka, tillhörande den franska armén, i kontinuerlig beredskap och tillgänglig för statsledningen i akuta krissituationer. Den är också den enda enheten inom Frankrikes väpnade styrkor som är öppen för alla nationaliteter. De flesta legionärerna kommer fortfarande från europeiska länder, men en växande andel från Latinamerika. Majoriteten av Legionens officerare är fransmän och cirka 10 % är legionärer som befordrats under sin tjänst. Legionärer tvingades tidigare att rekrytera sig under en pseudonym (”meddelad identitet”), men sedan den 20 september 2010 har nya rekryter också kunnat rekrytera sig under sin verkliga identitet. Rekryter som rekryteras med meddelad identitet kan, efter ett år tjänst, ta i bruk sin verkliga identitet. Efter tre års tjänst kan en legionär ansöka om franskt medborgarskap. För att få franskt medborgarskap måste legionären tjäna under sitt riktiga namn, inte ha några problem med myndigheterna och tjäna med ”ära och lojalitet”.

Främlingslegionens garnisoner 2018