Allmän information on Island

 • Republiken Island (Lýðveldið Ísland)
 • Befolkning 357 000 (2019), varav 12,4 % utlänningar (de flesta från Polen)
 • Yta: 103 000 km2
 • Huvudstad: Reykjavik (123 000 inv.)
 • Statsskick: republik
 • Ekonomi:
  • BNP: 23,3 miljarder EUR (2021)
  • BNP per capita: 62 500 EUR (2021)
  • Ekonomin bygger på fiske och export av fiskeriprodukter
  • De viktigaste exportländerna: Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Spanien
  • De viktigaste importländerna: Tyskland, Sverige, USA, Danmark, Norge

Karta över Island. Källa: commons.wikimedia.org By Max Naylor

Island är en starkt arktisk, nordlig stat när det gäller identitet, även om den ligger söder om polcirkeln. Vågorna i Norra ishavet bryter också mot Islands kuster; landet är permanent medlem i Arktiska rådet, såsom övriga nordiska länder.

Från vikingasamhället till modern stat

Island är ungt som en självständig stat, men som nation är det redan gammalt. Island har långa demokratiska traditioner: landets parlament (Althingi) har sina rötter i vikingatiden, kring år 930.

I mitten av 1800-talet vaknade Islands nationella medvetenhet på samma sätt som i många andra icke-självständiga länder såsom i Finland. År 1874 gav Danmark Island begränsat självstyre, som 1918 utvidgades för att ge Island status som en separat stat under den danska kungen. Under andra världskriget ockuperades Island först av britterna och sedan av amerikanerna mellan 1940 och 1945. Eftersom moderlandet Danmark ockuperades av tyskarna avbröts de isländska kontakterna med Danmark. Sommaren 1944 förklarade sig Island vara en självständig republik efter folkomröstningen och erkändes omedelbart av Danmark. De amerikanska ockupationsstyrkorna var kvar i landet till 1946.

Islands ekonomi

De Nordatlantiska havsområdena runt Island har genom tiderna varit kända för sin rika tillgång på fisk. Fisk är Islands viktigaste ”naturresurs”. Utvecklingen och exporten av fiskeriprodukter är ryggraden i den isländska ekonomin. Hälften av landets exportintäkter kommer från fiskerinäringen. Tidigare har andelen varit högre, men riklig vattenkraft och geotermisk värme har skapat förutsättningar för att diversifiera den nationella ekonomin, inklusive utvecklingen av den energiintensiva aluminiumindustrin. På grund av Islands subarktiska klimat och hårda jord är fåruppfödning den viktigaste verksamheten inom jordbrukssektorn.

Efter Islands anslutning till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) 1993 började landets finans- och banksektorer expandera kraftigt och fortsatte fram till finanskrisen 2007–2009. Sedan dess har ekonomin plågats av instabilitet, hög inflation och valutadepreciering (sänkning av den egna valutans värde uttryckt i andra valutor). Under finanskrisen gick flera banker i konkurs. Turismen är en växande industri.