Allmän information on Norge

  • Konungariket Norge (Kongeriket Norge)
  • Statsform: Grundlagsenlig monarki
  • Invånare: 5,4 miljoner
  • Yta: 385 186 km2
  • Huvudstad: Oslo (680 000 inv.)
  • BNP: 448 miljarder euro (2022)
  • BNP/capita: 77 000 euro (2022)
  • stora olje- och naturgasförekomster på den ekonomiska zonen i havet