Norges försvarsmakt

Försvarsmaktens uppdrag:

  • försvar av Norge samt Nato-allierade
  • motta allierade förstärkningar i kristid
  • övervakande av Norges mark, vatten och luftrum samt underrättelseaktivitet
  • myndighetsaktivitet för att säkra den territoriella integriteten
  • internationellt samarbete
  • stöda civilsamhället

Sedan kalla kriget har Norges försvarsmakt förberett sig på att avvärja en rysk storoffensiv i Nordnorge. Den strategiska betydelsen av Norges norra områden är fortsättningsvis stor, eftersom den ryska Norra flottans strategiska atomubåtar är baserade i Murmansk. Dessa utgör det viktigaste elementet i det ryska kärnvapenhotet.

Redan från 1950-talet har största delen av den norska armén baserats i norr i Troms och Finnmarks län. Arméns uppgift var att fördröja en rysk attack tills Natos arméförstärkningar skulle anlända. Ännu på 1990-talet var Norges armés styrka 13 brigader. I nuläget är Norges armés styrka en knapp brigad, en avdelt bataljon samt gränstrupper vid gränsen till Ryssland.

Armén har kraftigt skurits ner under de senaste 30 åren, medan marinen och luftvapnet har fått toppmodern utrustning. Armén är mera beroende av allierade förstärkningar än någonsin tidigare. Å andra sidan är det enligt såväl Natos som Norges strategiska synsätt marinen samt flygvapnet som är av avgörande betydelse i en väpnad konflikt i det arktiska området – arméns roll reduceras troligtvis till användning av specialtrupper.

Norges försvarsmakt:
https://forsvaret.no